Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là gói bảo hiểm đang được nhiều người lựa chọn nhằm bảo vệ tốt nhất cho tài sản của mình mỗi khi xảy ra sự cố, rủi ro. Vậy khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì cần chuẩn bị hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật như thế nào để được bồi thường nhanh nhất? Hãy cùng ibaoviet.vn tim hiểu về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ này

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

1. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

– Có 3 hình thức bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật chủ yếu là thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác; sửa chữa tài sản và trả tiền bồi thường. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm sẽ tự thỏa thuận với nhau để lựa chọn hình thức bồi thường hợp lý nhất

Đối với trường hợp 2 bên không thống nhất và thỏa thuận được với nhau về hình thức bồi thường thì sẽ được bồi thường tài sản bằng tiền. Khi đã bồi thường tài sản thay mới hoặc bằng tiền của tài sản thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

– Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật bao gồm:

+ Giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu; giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm

+ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm; biên bản giám định nguyên nhân xảy ra cháy nổ của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bằng chứng chứng minh tổn thất; bản kê khai tài sản bị thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đó

+ Biên bản xác nhận đủ điều kiện PCCC hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

2. Thời hạn yêu cầu và giải quyết bồi thường

– Thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật của bên mua bảo hiểm là 1 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ những trường hợp chậm trễ cho nguyên nhân bất khả kháng, khách quan theo quy định của pháp luât. Khi đã nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định thì DNBH sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường cho bên mua trong thời hạn 15 ngày. Nếu từ chối bồi thường thì DNBH cần phải thông báo bằng văn bản cho bên mua về lý do từ chối bồi thường

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

– Nếu 2 bên có phát sinh tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mà không thương lượng, thỏa thuận được thì sẽ đưa ra tòa án để giải quyết vấn đề. Thời gian và hiệu lực khởi kiện các tranh chấp bằng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm là trong vòng 3 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp

Trên đây là một số thông tin về hồ sơ yêu cầu giải quyết bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Mọi vấn đề cần tu van mua bao hiem bao viet hay các vấn đề khác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với ibaoviet qua Hotline: 0966.795.333 để được giải quyết nhanh nhất

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời