Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Vạn quà bình an

Chương trình khuyến mại “60 NĂM ĐỒNG HÀNH – NHẬN VẠN QUÀ BÌNH AN” chi tiết tại đây: https://ibaoviet.vn/60-nam-dong-hanh-nhan-van-qua-binh-an/

Trong cuộc sống điều rủi ro là điều không ai muốn xảy ra. Làm sao để bảo vệ tài sản, giảm thiểu tổn thất về tài chính – Bảo hiểm thân vỏ toàn bộ xe của Bảo Hiểm Bảo Việt đáp ứng được yêu cầu đó. Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng từ những điều khoản cơ bản đến các điều khoản bổ sung như: Không khấu hao thay mới, sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng, không áp dụng mức khấu trừ, mất cắp bộ phận, bảo hiểm xe bị ngập nước,….Quy trình bồi thường Bảo Việt nhanh chóng, tối giảm thủ tục và cam kết minh bạch. iBaoviet.vn cấp đơn bảo hiểm và thu tiền tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Đến với Bảo Hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt – Giúp qúy khách hàng yên tâm trên mọi hành trình.

cta-banner
avatar chuyen vien tu van bao hiem

BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút

  I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM

  1/ Đối tượng bảo hiểm

  Là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định.

  2/ Phạm vi bảo hiểm

  Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:

  a/ Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp:  Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;

  b/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;

  c/ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

  II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  Bảo Việt chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế (nếu không thể sửa chữa được) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định được chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả.

  Chí phí sửa chữa thực tế sẽ được căn cứ trên báo giá của hệ thống ga ra/xưởng sửa chữa liên kết với Bảo Việt (trừ trường hợp tham gia điều khoản bổ sung số 03-BVVC).

  Những bộ phận hư hỏng hoặc xác xe đã được Bảo Việt chấp thuận bồi thường (hoặc thay mới) thuộc quyền sở hữu của Bảo Việt; Hoặc Bảo Việt thu hồi giá trị còn lại của xác xe theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường của Bảo Việt và giá thị trường của xe ô tô (trường hợp bảo hiểm dưới giá trị, bảo hiểm trùng hoặc có sự tham gia bồi thường của bên thứ ba).

  1/ Bồi thường tổn thất bộ phận

  a) Trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường thì số tiền bồi thường của Bảo Việt được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của xe.

  b) Trong quá trình sửa chữa, khắc phục tổn thất, nếu phải thay thế bộ phận mới thì Bảo Việt sẽ xác định chí phí thay mới vật tư, phụ tùng thuộc trách nhiệm bảo hiểm bằng chi phí thực tế thay thế mới vật tư, phụ tùng đó và áp dụng trừ khấu hao theo các mức sau:

  • Thời gian sử dụng xe đến 03 năm giảm 0% giá trị bộ phận thay mới;
  • Thời gian sử dụng xe trên 03 năm đến dưới 06 năm giảm 15% giá trị bộ phận thay mới;
  • Thời gian sử dụng xe từ 06 năm đến dưới 10 năm giảm 25% giá trị bộ phận thay mới;
  • Thời gian sử dụng xe từ 10 năm đến dưới 15 năm giảm 35% giá trị bộ phận thay mới;
  • Thời gian sử dụng xe từ 15 năm trở lên giảm 50% giá trị bộ phận thay mới.

  c) Bảo Việt bồi thường toàn bộ chi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn gây ra theo cách tính tại tiết a,b điểm 11.1 Điều 11 Quy tắc này.

  2/ Bồi thường tổn thất toàn bộ

  Xe được coi là tổn thất toàn bộ trong trường hợp sau:

  a) Dự toán sửa chữa xe được phê duyệt bởi Bảo Việt với mức chi phí sửa chữa ước tính trên 75% giá thị trường của xe ô tô.

  b) Xe bị mất cắp, bị cướp (có kết luận điều tra hoặc có quyết định tạm đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra).

  Số tiền bồi thường toàn bộ bằng giá trị thị trường của xe trước khi xảy ra tai nạn (tổn thất) và không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận/Đơn bảo hiểm.

  3/ Mức khấu trừ: là số tiền mà Chủ xe phải tự gánh chịu trong mỗi vụ tổn thất. Mức khấu trừ  được ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận/Đơn bảo hiểm giao kết với/cấp cho Chủ xe. Trường hợp không ghi mức khấu trừ thì mức khấu trừ là 500.000 đồng/vụ tổn thất.

  cta-banner
  avatar chuyen vien tu van bao hiem

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút

   III. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG

   Điều khoản bổ sung chỉ áp dụng khi xe có tham gia bảo hiểm vật chất ô tô. Chủ xe có thể lựa chọn thêm một trong các Điều khoản bảo hiểm bổ sung và nộp phí bảo hiểm theo Biểu phí đi kèm theo Quy tắc bảo hiểm này để được tăng thêm quyền lợi bảo hiểm hoặc để được giảm phí bảo hiểm.

   1/ Bảo hiểm không khấu hao thay mới (Phụ lục số 01-BVVC):

   Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí bảo hiểm của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm cho Chủ xe theo quy định sửa đổi, bổ sung như sau:

   –      Hủy bỏ quy định bồi thường tổn thất bộ phận tại tiết b, điểm 11.1 Điều 11 của Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô.

   –      Mở rộng phạm vi bảo hiểm: bồi thường chi phí thay thế mới theo chi phí thực tế và không áp dụng trừ khấu hao vật tư, phụ tùng thay thế mới.

   Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

   2/ Thanh toán chi phí thuê xe (Phụ lục số 02-BVVC):

   Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý thanh toán chi phí thuê xe ô tô để sử dụng trong thời gian xe sửa chữa do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, cụ thể:

   –      Bảo Việt trả tiền thuê xe taxi để đi lại trong thời gian xe phải sửa chữa do tai nạn (có biên lai taxi theo ngày sử dụng thực tế và hóa đơn thuế giá trị gia tăng thể hiện tổng số tiền trong cả đợt thuê xe). Hoặc:

   –      Hóa đơn thuế giá trị gia tăng của bên cho thuê xe trong thời gian xe phải sửa chữa do tai nạn.

   –      Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm trên ngày và số tiền bảo hiểm trên vụ.

   –      Mức khấu trừ áp dụng đối với phụ lục Thanh toán chi phí thuê xe bằng Số tiền bảo hiểm trên ngày nhân với 03 ngày.

   Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

   3/ Bảo hiểm sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng (Phụ lục số 03-BVVC):

   Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý để Chủ xe được quyền chỉ định sửa chữa xe bị thiệt hại vật chất tại Xưởng (Garage) chính hãng (sửa chữa tại ga ra được ủy quyền của hãng sản xuất).

   Bảo Việt không nhận bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng đối với  các xe có thời gian sử dụng trên 10 năm tính đến thời điểm giao kết Hợp đồng.

   Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

   4/ Bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ (Phụ lục số 04-BVVC):

   Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận mức giảm phí bảo hiểm của Chủ xe/Người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm, mức khấu trừ mà người yêu cầu bảo hiểm lựa chọn sẽ được quy định cụ thể  trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Đơn bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm cấp cho Chủ xe.

   Khi xảy ra thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Bảo Việt sẽ thanh toán bồi thường và áp dụng mức khấu trừ trên mỗi vụ tổn thất, cụ thể như sau:

   • Thiệt hại xe nhỏ hơn hoặc bằng mức khấu trừ, Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Chủ xe tự gánh chịu thiệt hại).
   • Thiệt hại trên mức khấu trừ, thì số tiền bồi thường bảo hiểm bằng (=) thiệt hại trừ (-) mức khấu trừ.

   Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

   cta-banner
   avatar chuyen vien tu van bao hiem

   BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

   Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút

    5/ Bảo hiểm mất cắp bộ phận (Phụ lục số 05-BVVC):

    Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm theo quy định sửa đổi bổ sung như sau:

    –        Hủy bỏ quy định loại trừ mất cắp bộ phận xe tại điểm 12.16, Điều 12 Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô.

    –        Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe về những tổn thất bộ phận do bị mất cắp, mất cướp. Giới hạn số lần mất cắp, mất cướp không vượt quá:

    +   02 lần đối với các Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 12 tháng đến 18 tháng (Không nhận bảo hiểm mất cắp bộ phận cho các Hợp đồng bảo hiểm dưới 12 tháng).

    +   03 lần đối với các Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 18 tháng.

    –      Mức khấu trừ áp dụng riêng cho điều khoản mất cắp bộ phận là 20% số tiền bồi thường và không thấp hơn 2.000.000 đồng. Không áp dụng thêm mức khấu trừ nào khác đã quy định trong Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

    Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

    6/ Bảo hiểm xe bị ngập nước (Phụ lục số 06-BVVC):

    Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người đại diện Chủ xe tham gia bảo hiểm, Bảo Việt nhận bảo hiểm thiệt hại vật chất ô tô theo những quy định sửa đổi, bổ sung như sau:

    –      Hủy bỏ quy định loại trừ hư hỏng về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng ngập nước tại mục 12.14  Điều 12 Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô.

    –      Mở rộng nhận bảo hiểm trong trường hợp xe ô tô bị thiệt hại động cơ hoặc hư hỏng về điện do lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước sẽ được Bảo Việt bồi thường.

    –      Mức khấu trừ/vụ áp dụng riêng đối với trường hợp tổn thất động cơ là 10% số tiền bồi thường không thấp hơn 3.000.000 đồng. Không áp dụng thêm mức khấu trừ nào khác đã quy định trong Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

    Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi

    7/ Bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm (Phụ lục số 07-BVVC):

    Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người đại diện Chủ xe tham gia bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm cho Chủ xe theo quy định sửa đổi, bổ sung như sau:

    –        Hủy bỏ quy định bồi thường tổn thất bộ phận quy định tại tiết a, điểm 11.1, Điều 11 Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô;

    –        Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Xe được bảo hiểm theo điều khoản “Bảo hiểm theo giới hạn trách nhiệm” được hiểu là xe ô tô được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường. Nhưng khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm được bồi thường như xe tham gia đúng giá trị thực tế (đối với tổn thất bộ phận) và bồi thường theo số tiền bảo hiểm (đối với tổn thất toàn bộ).

    Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

    8/  Bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (PLNLT)

    Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm theo quy định sửa đổi bổ sung như sau:

    Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.

    Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.

    9/ Các điều khoản bổ sung khác (thuộc thẩm quyền của Tổng công ty):

    Ngoài các điều khoản bổ sung trên, Chủ xe và Bảo Việt có thể thoả thuận bảo hiểm bằng văn bản theo các điều khoản bảo hiểm riêng (như: đua xe hợp pháp, xe tập lái, mở rộng bảo hiểm thiết bị chuyên dùng …), trên cơ sở chấp thuận của Bảo Việt và theo nguyên tắc mở rộng phạm vi sẽ tăng phí, thu hẹp phạm vi sẽ giảm phí./.

    Lưu ý: Mọi thay đổi thông số kỹ thuật so với Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đều phải thông báo cho phía công ty bảo hiểm bằng văn bản và được công ty bảo hiểm chấp nhận bằng văn bản.

    iBaoviet.vn xin giới thiệu tới quý khách hàng biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo Hiểm Bảo Việt. Để có mức phí tốt nhất xin quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 02466.554.333 – 0966.795.333

    I/ Số tiền bảo hiểm:

    1/ Số tiền bảo hiểm: Là số tiền tối đa mà Bảo Việt sẽ bồi thường cho Chủ xe khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và được quy định trên Giấy chứng nhận/Hợp đồng/Đơn bảo hiểm.

    2/ Chủ xe có thể thỏa thuận tham gia bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm có thể bằng hoặc thấp hơn giá thị trường của xe tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

    II/ Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản (Phí bảo hiểm áp dụng cho thời hạn bảo hiểm 1 năm): Tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền bảo hiểm.

    *Tỷ lệ phí  bảo hiểm cơ bản: là tỷ lệ phí áp dụng đối với từng nhóm, loại xe (chưa bao gồm: phí bảo hiểm của các điều khoản bổ sung và tăng giảm phí)

    STTNhóm loại xe/Mục đích sử dụngTỷ lệ phí bảo hiểm (%)
    1Xe ô tô tải/tải ben
    2Xe ô tô KDVT hành khách
    3Xe ô tô chở hàng đông lạnh
    4Xe Đầu kéo
    5Taxi
    6Xe ô tô chở hàng hoạt động trong khu vực khai thác khoáng sản (khai trường)
    7Rơ moóc (chưa bao gồm thùng hàng, thùng lạnh, container hoặc thiết bị chuyên dùng khác).
    8Rơ moóc có gắn thêm thùng hàng, thùng lạnh, container hoặc thiết bị chuyên dùng khác.
    9Xe chở người không kinh doanh, xe Pick-up, Van

    III. Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng điều khoản bổ sung (Phí áp dụng cho thời hạn bảo hiểm 1 năm):

    1/ Bảo hiểm không trừ khấu hao thay mới (Phụ lục số 01-BVVC)

    STTThời gian sử dụngTỷ lệ phí bảo hiểm (%)
    1Từ 0 đến 3 năm0
    2Trên 3 đến 6 năm0,2
    3Trên 6 đến 10 năm0,3
    4Trên 10 đến 20 năm0,4

    * Lưu ý: Không nhận bảo hiểm vật chất xe cũ sử dụng trên 20 năm.

    2/ Thanh toán chi phí thuê xe (Phụ lục số 02-BVVC):

    STTMức trách nhiệm bảo hiểmTỷ lệ phí bảo hiểm (%)
    1300.000 đ/ngày và tối đa 9.000.000 đ/vụ0.035
    2500.000 đ/ngày và tối đa 15.000.000 đ/vụ0.080
    31.000.000 đ/ngày và tối đa 30.000.000 đ/vụ0.175

    3/ Bảo hiểm sửa chữa xe tại gara chính hãng (Phụ lục số 03-BVVC):

    Tỷ lệ phí bảo hiểm: Từ 0,1% đến 0,3% (Tùy thuộc vào chất lượng xưởng sửa chữa – garage)

    * Lưu ý: Không nhận bảo hiểm bổ sung gara tự chọn cho xe sử dụng trên 10 năm.

    cta-banner
    avatar chuyen vien tu van bao hiem

    BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

    Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút

     4/ Bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ (Phụ lục số 04-BVVC):

     STTMức khấu trừ áp dụng/vụTỷ lệ phí bảo hiểm (%)
     10 đ
     2500.000 đ
     31.000.000 đ
     42.000.000 đ
     53.000.000 đ
     64.000.000 đ
     75.000.000 đ
     8Từ 10.000.000 đ trở lên

     5/ Bảo hiểm mất cắp bộ phận (Phụ lục số 05-BVVC)

     Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,20%

     6/ Bảo hiểm xe bị ngập nước (Phụ lục số 06-BVVC)

     Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,10%

     7/ Bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm (Phụ lục số 07-BVVC):

     STTTỷ lệ % Số tiền bảo hiểm trên giá trị xeTỷ lệ phí bảo hiểm %
     1Từ 90% đến dưới 100% giá trị xe0,16
     2Từ 80% đến dưới 90% giá trị xe0,31
     3Từ 70% đến dưới 80% giá trị xe0,47
     4Từ 60% đến dưới 70% giá trị xe0,62
     5Từ 50% đến dưới 60% giá trị xe0,78
     6Từ 40% đến dưới 50% giá trị xe0,93
     7Từ 30% đến dưới 40% giá trị xe1,09
     8Dưới 30% (Số tiền BH không thấp hơn 50 tr.đ)1,20

     * Lưu ý:

     – Đối với thời hạn bảo hiểm không quy định trong bảng ở mục 1.2 và 1.3 phần IV trên thì không tăng/giảm phí.

     – Riêng đối với bảo hiểm xe tự hành theo tuyến xác định (di chuyển từ kho đến kho, từ nhà máy đến nơi trưng bày, di chuyển giao xe tới địa chỉ người mua…) phí bảo hiểm bằng phí năm/365 ngày nhân với số ngày tham gia bảo hiểm và tối thiểu không thấp hơn 2% phí bảo hiểm một năm. Thời hạn bảo hiểm từ 30 ngày trở lên áp dụng theo phí ngắn hạn như mục 1, Phần IV trên đây.

     – Trường hợp kết hợp các quy định giảm phí trên đây, mức giảm tối đa không quá 35% trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm.

      Phí bảo hiểm theo quy định trong biểu này chưa bao gồm thuế GTGT.

      Biểu phí này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có mức phí tốt nhất xin quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 02466.554.333 hoặc 0966.795.333

     ibaoviet.vn xin cung cấp tới quý khách hàng 1 số tài liệu liên quan đến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô – Bảo Hiểm Bảo Việt

     Trước khi quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm thân vỏ xe ô tô quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản này để chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ về sản phẩm mình định tham gia.

     1/ BỘ QUY TẮC BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

     Lưu ý quan trọng

     a/ Khách hàng đọc kỹ điều kiện, điều khoản trong Quy tắc trước khi tham gia bảo hiểm;

     b/ Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Bảo Việt để được hỗ trợ và hướng dẫn khắc phục hậu quả tai nạn, giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho qúy khách.

     c/ Quy tắc bảo hiểm này được ban hành trên cơ sở phê chuẩn của Bộ Tài Chính tại công văn số 3906/BTC-QLBH ngày 25/03/2015.

     Trong bộ quy tắc này nêu rõ các quy định chung, các thuật ngữ, các định nghĩa, thủ tục tham gia bảo hiểm,…. Chi tiết xem tại đây: Bộ quy tắc BHVC xe ô tô

     2/ HỢP ĐỒNG XE MẪU

     iBaoviet.vn xin cung cấp cho quý khách hàng hợp đồng mẫu của bảo hiểm thân vỏ xe ô tô – Bảo Hiểm Bảo Việt. Chi tiết xem tại đây: Hợp đồng xe mẫu

     3/ BẢNG BÁO GIÁ MẪU

     iBaoviet.vn xin cung cấp cho quý khách hàng bảng báo giá mẫu bảo hiểm thân vỏ xe ô tô – Bảo Hiểm Bảo Việt. Chi tiết xem tại đây: Bảng báo giá vật chất xe

     4/ GIẤY XÁC NHẬN QUYỀN THỤ HƯỞNG

     iBaoviet.vn xin cung cấp cho quý khách hàng mẫu giấy xác nhận quyền thụ hưởng – Bảo Hiểm Bảo Việt. Chi tiết xem tại đây: Mẫu giấy xác nhận quyền thụ hưởng

     Lưu ý: Mẫu giấy này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của từng ngân hàng cụ thể.

     5/ DANH SÁCH GARA

     iBaoviet.vn xin cung cấp cho quý khách hàng danh sách gara – Bảo Hiểm Bảo Việt. Chi tiết xem tại đây: Danh sách Gara


     cta-banner
     avatar chuyen vien tu van bao hiem

     BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

     Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút


      Một số tài liệu tham khảo

      1/ Bộ quy tắc bảo hiểm xe

      2/ Hợp đồng xe mẫu

      3/ Bảng báo giá mẫu

      4/ Mẫu xác nhận quyền thụ hưởng

      5/ Danh sách Gara

      Vạn quà bình an

      Chương trình khuyến mại “60 NĂM ĐỒNG HÀNH – NHẬN VẠN QUÀ BÌNH AN” chi tiết tại đây: https://ibaoviet.vn/60-nam-dong-hanh-nhan-van-qua-binh-an/

      Khi khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe – Bảo Hiểm Bảo Việt từ ibaoviet.vn quý khách hàng sẽ nhận được nhiều CTKM đặc biệt như sau:

      1/ Có chính sách ưu đãi giảm phí, quà tặng dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Để biết chính sách mới nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để có giá tốt nhất.

      2/ Miễn phí giao bảo hiểm, làm hợp đồng tại nhà hoặc tại địa chỉ khách hàng yêu cầu.

      3/ Tư vấn miễn phí 24/7, luôn tiếp nhận mọi yêu cầu từ phía khách hàng kể cả ngoài giờ.

      4/ Thời gian cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và hoàn thiện giấy tờ nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

      5/ Cam kết bồi thường nhanh chóng, minh bạch.

      6/ ibaoviet.vn bán sản phẩm trực tiếp từ Bảo hiểm Bảo Việt, cam kết không qua trung gian, môi giới.


      cta-banner
      avatar chuyen vien tu van bao hiem

      BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

      Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút


       Một số tài liệu tham khảo

       1/ Bộ quy tắc bảo hiểm xe

       2/ Hợp đồng xe mẫu

       3/ Bảng báo giá mẫu

       4/ Mẫu xác nhận quyền thụ hưởng

       5/ Danh sách Gara

       Liên hệ tư vấn

       Sau khi quý khách hàng đã tìm hiểu về sản phẩm và quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm, quý khách hàng vui lòng làm theo các cách sau đây:

       1/ Cách 1: Gửi hỗ trợ hoặc thông tin qua các form trên bài viết hoặc website.

       2/ Cách 2: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: 0966 795 333 – 0966 490 888 để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

       3/ Cách 3: Chat, gửi thông tin qua khung chat, Zalo Official Account

       4/ Cách 4: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: kinhdoanh@ibaoviet.vn nội dung yêu cầu được tư vấn hoặc giải đáp. Lưu ý: quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để tư vấn viên có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

       5/ Cách 5: Gửi tin nhắn hoặc zalo qua số điện thoại: 0966 795 333 với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn.

       cta-banner
       avatar chuyen vien tu van bao hiem

       BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

       Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút


        Một số giấy tờ hoặc thủ tục cần chuẩn bị khi tham gia bảo hiểm: Qúy khách hàng khi tham gia sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô (Bảo hiểm thân vỏ) quý khách hàng vui lòng cung cấp cho ibaoviet.vn một số thông tin sau:

        1/ Thông tin xe bao gồm: Tên xe, đời xe, năm sản xuất, mục đích sử dụng để ibaoviet.vn báo giá chính xác về biểu phí và quý khách hàng cung cấp thêm số khung, số máy để nhân viên kinh doanh của ibaoviet.vn cấp giấy chứng nhận.

        2/ Ảnh chụp xe nếu có (Nếu chưa có ảnh chụp xe khi nhân viên ibaoviet.vn qua giao bảo hiểm bên ibaoviet.vn sẽ chụp ảnh và giám định lại xe trước khi cấp giấy chứng nhận).

        3/ Chuẩn bị các khoản phí đầy đủ theo báo giá bên ibaoviet.vn đã báo cho quý khách.

        4/ Cung cấp thêm thông tin ngân hàng nếu quý khách hàng cần làm giấy chuyển quyền thụ hưởng.

        Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.


        Một số tài liệu tham khảo

        1/ Bộ quy tắc bảo hiểm xe

        2/ Hợp đồng xe mẫu

        3/ Bảng báo giá mẫu

        4/ Mẫu xác nhận quyền thụ hưởng

        5/ Danh sách Gara


        Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt
        Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

        Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô là loại hình bảo hiểm hữu ích, giúp bảo vệ cho chiếc xe thân yêu của bạn khỏi những tai nạn, rủi ro hay sự cố bất ngờ ngoài sự kiểm soát, làm thiệt hại toàn bộ xe hay hư hại đến thân vỏ xe.

        Trong cuộc sống điều rủi ro là điều không ai muốn xảy ra. Làm sao để bảo vệ tài sản, giảm thiểu tổn thất về tài chính – Bảo hiểm thân vỏ toàn bộ xe của Bảo Hiểm Bảo Việt đáp ứng được yêu cầu đó. Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng từ những điều khoản cơ bản đến các điều khoản bổ sung như: Không khấu hao thay mới, sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng, không áp dụng mức khấu trừ, mất cắp bộ phận, bảo hiểm xe bị ngập nước….

        Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô
        Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

        Quy trình bồi thường Bảo Việt nhanh chóng, tối giảm thủ tục và cam kết minh bạch. iBaoviet.vn cấp đơn bảo hiểm và thu tiền tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Đến với Bảo Hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt – Giúp quý khách hàng yên tâm trên mọi hành trình.

        Những lợi ích khi bảo hiểm thân vỏ xe ô tô:

        Bảo hiểm cho các tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra như: Sóng thần, bão, sụt lở, lũ lụt, động đất, sét đánh, mưa đá;
        Bảo hiểm cho trường hợp tai nạn bất ngờ, ngoài kiểm soát của chủ xe ô tô như: lật, đổ, đâm va, rơi, chìm; bị các vật thể khác rơi, chạm vào; hỏa hoạn, cháy, nổ;
        Bảo hiểm cho trường hợp mất cướp, mất cắp toàn bộ xe.

        cta-banner
        avatar chuyen vien tu van bao hiem

        BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

        Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút

         Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

         Comments are closed.