Gia đình chính là tế bào của xã hội, vì thế mà có rất nhiều chính sách để hỗ trợ hướng đến xã hội lành mạnh, trong đó sẽ gồm có chế độ của bảo hiểm thai sản cho chồng sau khi người vợ sinh con.

Chế độ của bảo hiểm thai sản cho chồng sau khi vợ sinh con

Đối với chế độ bảo hiểm thai sản cho chồng sau khi vợ sinh con thì người chồng sẽ được ưu tiên hưởng những chế độ theo những quy định của luật pháp cho dù là có bảo hiểm hay không. Cụ thể đó là theo luật Bảo hiểm xã hội đã được áp dụng chính thức từ ngày 1/1/2016 thì phụ nữ ở trong thời gian sinh con cũng sẽ được nghỉ khoảng 6 tháng để hồi phục sức khỏe và chăm sóc con, sẽ được hưởng mức trợ cấp về thai sản được tính theo tiền lương trung bình hàng tháng, và đồng thời trong khoảng thời gian vợ sinh con thì người chồng cũng sẽ được hưởng những mức quyền lợi nhất định.

Những mức quyền lợi của bảo hiểm thai sản cho chồng

1. Mức hưởng trong thời gian nghỉ chăm sóc vợ con

Chế độ của bảo hiểm thai sản cho chồng sau khi vợ sinh con

Sẽ được quy định ở trong điều Khoản 2 Điều 34 về Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian được nghỉ thai sản khi vợ sinh con dành cho người chồng được luật pháp ưu tiên là như sau:

“Lao động nam khi đang đóng bảo hiểm xã hội khi mà vợ sinh con và được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) Được nghỉ 5 ngày làm việc.

b) Được nghỉ 7 ngày làm việc khi mà vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi và phải phẫu thuật.

c) Trong trường hợp vợ sinh đôi thì sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc và từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

d) Trong trường hợp mà vợ sinh đôi trở lên mà lại phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc.”

Những quy định này sẽ được áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi mà con của bạn chào đời và sẽ không tính các ngày nghỉ hoặc là ngày lễ

2. Mức hưởng bằng tiền theo quy định

Được áp dụng theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Chế độ của bảo hiểm thai sản cho chồng sau khi vợ sinh con

“1. Người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo như quy định ở những Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng của chế độ thai sản cũng sẽ được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc về việc hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp người lao động mà đóng bảo hiểm xã hội khi chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản cho chồng theo như quy định tại Điều 32, Điều 33, những khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này chính là mức bình quân tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo như tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc là nhận nuôi con nuôi cũng sẽ được tính theo mức trợ cấp tháng đã quy định ở điểm a khoản 1 Điều này và trong trường hợp có ngày lẻ hoặc là trường hợp quy định ở Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày sẽ được tính bằng mức trợ cấp theo như tháng chia cho 30 ngày.”

Như vậy thì khi đối chiếu theo luật quy định của nhà nước thì cũng có rất nhiều chế độ đã quy định ở trong luật bảo hiểm thai sản dành cho chồng dành thời gian cho việc chăm sóc con cái và việc chăm sóc vợ sinh đặc biệt sẽ thể hiện được tính nhân văn sâu sắc của nhà nước Việt Nam đối với các công nhân và gia đình Việt Nam. Nhưng nếu như gia đình các bạn mới sinh con thì cũng phải xem xét thật kỹ các quy định cũng như là điều kiện hưởng những chế độ bảo hiểm thai sản cho chồng này để có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho con cũng như là cho cả gia đình.

 

 

LIÊN HỆ NHANH:

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Hãy để lại thông tin dưới đây, IBAOVIET sẽ liên hệ với bạn

Gọi tư vấn 0966.795.333
Call Now Button zalo-icon