Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt và những điều cần biết

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt là một trong những loại hình bảo hiểm đã và đang được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn. Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc được quy định cụ thể tại nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính Phủ mới ban hành và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4 này. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc một số thông tin về loại hình bảo hiểm này để bạn đọc có thể hiểu được nội dung cơ bản của bảo hiểm cháy nổ bảo việt

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt và những điều cần biết
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt và những điều cần biết

1. Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt

Những tài sản được tham gia bảo hiểm cháy nổ là các tài sản:

– Nhà cửa, công trình kiến trúc cùng các trang thiết bị khác kèm theo

– Máy móc thiết bị

– Các loại hàng hóa, vật tư và tài sản khác

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt thì giá trị của tài sản sẽ được tính theo giá trị cụ thể thành tiền và ghi rõ trong hợp đồng để làm cơ sở tính phí bảo hiểm cũng như bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố cháy nổ

2. Đối tượng áp dụng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

– Các cá nhân, doanh nghiệp, cư quan, tổ chức có nguy hiểm về cháy nổ theo quy định cu thể tại nghị định 23/2018/NĐ-CP, nghị định 35/2003/NĐ-CP đã có quy định cụ thể, chi tiết về các điều luật về luật PCCC cũng như trách nhiệm thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định tại nghị định này cùng các quy định có liên quan khác của pháp luật

Đối tượng áp dụng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt
Đối tượng áp dụng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

– Đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có nguy hiểm về cháy nổ theo quy định tại nghị định 23/2018/NĐ-CP tham gia các loại hình bảo hiểm cho tài sản khác như bảo hiểm cho mọi rủi ro hỏa hoạn, cháy nổ bắt buộc thì cần phải chấp hành và tuân thủ mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt đối với những rủi ro cháy nổ theo quy định cụ thể về biểu phí tại nghị định 23/2018/NĐ-CP mới nhất này

– Riêng đối với những cơ sở có nguy hiểm mang đặc thù riêng, đặc biệt là lại chưa đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong nghị định này thì bảo hiểm bảo việt và bên mua bảo hiểm cháy nổ sẽ được phép thỏa thuận với bên mua về điều kiện, mức phí bảo hiểm sau đó phải báo cáo với bộ tài chính để theo dõi và quản lý

3. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt

– Giá trị của tài sản được tính thành tiền theo giá trị thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt chính là số tiền bảo hiểm cháy nổ. Đối với những trường hợp không thể xác định được giá trị của tài sản thì số tiền bảo hiểm sẽ do các bên thỏa thuận với nhau như:

+ Nếu đối tượng bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm chính là giá trị của tài sản còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và sẽ do bảo việt và bên mua bảo hiểm thỏa thuận, thống nhất với nhau

Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt
Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt

+ Nếu đối tượng bảo hiểm là hàng hóa như nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thì số tiền khai báo của bên mua bảo hiểm cháy nổ sẽ là số tiền bảo hiểm

– Công thức tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt: Phí bảo hiểm cháy nổ bảo việt = Giá trị của tài sản x Tỷ lệ phí bảo hiểm. Trong đó thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ do bộ tài chính quy định đối với từng đơn vị kinh doanh, từng loại ngành nghề

Trên đây là nội dung cơ bản của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm cháy nổ quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ tư vấn

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời