Tìm hiểu về các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt

Sản phẩm bảo hiểm intercare bảo việt là chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp cho gia đình bạn. Khi tham gia chương trình bảo hiểm này người được bảo hiểm không chỉ được khám chữa bệnh tại các bệnh viện hàng đầu trong nước mà bạn còn được khám chữa bệnh tại nước ngoài.

Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt
Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt

Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt

Khi tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe intercare này thì quý khách sẽ được lựa chọn 5 chương trình bảo hiểm tương ứng với 5 vùng bảo hiểm. 5 chương trình bảo hiểm intercare tương ứng với từng vùng là Select – Vùng 1; Essential – vùng 2; Classic – vùng 3; Gold – vùng 4; Diamond – vùng 5

Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt
Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt

– Gói bảo hiểm bảo việt intercare Select

Gói Select là gói bảo hiểm tương ứng với vùng 1 tức là bạn sẽ được khám chữa bệnh trong phạm vi Việt Nam. Giới hạn mức trách nhiệm quyền lợi điều trị nội trú của gói bảo hiểm này là 1.050.000.000, quyền lợi điều trị ngoại trú là 31.500.000; quyền lợi thai sản là 21.000.000; quyền lợi nha khoa là 21.000.000; bảo hiểm tử vong và tai nạn cá nhân là 1.100.000.000 đồng

–  Gói bảo hiểm bảo việt intercare Essential:

Gói Essential là gói bảo hiểm sức khỏe được khám chữa bệnh tại các nước như Viet Nam, Laos, Campuchia, Thailand, Taiwan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Philippinnes, Myama.

Khi tham gia chương trình bảo hiểm này thì NĐBH cũng sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản như: Giới hạn mức trách nhiệm quyền lợi điều trị nội trú của gói bảo hiểm này là 2.100.000.000

+ Quyền lợi bổ sung như quyền lợi điều trị ngoại trú là 63.000.000; quyền lợi thai sản là 31.500.000; quyền lợi nha khoa là 21.000.000; bảo hiểm tử vong và tai nạn cá nhân là 2.200.000.000 đồng. Ngoài ra, gói bảo hiểm này sẽ được hưởng thêm quyền lợi bảo hiểm gián đoạn học tập, bảo hiểm người bảo trợ; bảo hiểm trong trường hợp khủng bố là 50.000.000 đồng

Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt
Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt

–  Gói bảo hiểm bảo việt intercare Classic:

Gói Classic sẽ được khám chữa bệnh trong vùng 2 là các nước bao gồm vùng 2 và thêm các nước Trung Quốc; Macau, Korea, Hongkong, Singapore, Japan, New Zealand, India, Australia

Khi tham gia chương trình bảo hiểm này thì NĐBH cũng sẽ được hưởng các quyền lợi như: Quyền lợi nội trú là 4.200.000.000, quyền lợi điều trị ngoại trú là 84.000.000; quyền lợi thai sản là 63.000.000; quyền lợi nha khoa là 31.500.000; bảo hiểm tử vong và tai nạn cá nhân là 4.400.000.000 đồng; quyền lợi bảo hiểm gián đoạn học tập, bảo hiểm người bảo trợ; bảo hiểm trong trường hợp khủng bố là 70.000.000 đồng

–  Gói bảo hiểm bảo việt intercare Gold:

Gói Gold là chương trình bảo hiểm sức khỏe mà NĐBH sẽ được khám chữa bệnh trên toàn thế giới loại trừ Canada và Mỹ. Gói bảo hiểm này cũng có rất nhiều quyền lợi bảo hiểm cao cấp như: Quyền lợi nội trú là 5.250.000.000, quyền lợi điều trị ngoại trú là 105.000.000; quyền lợi thai sản là 84.000.000; quyền lợi nha khoa là 31.500.000; bảo hiểm tử vong và tai nạn cá nhân là 5.500.000.000 đồng; quyền lợi bảo hiểm gián đoạn học tập, bảo hiểm người bảo trợ; bảo hiểm trong trường hợp khủng bố là 100.000.000 đồng

Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt
Các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt

– Gói bảo hiểm Intercare Diamond 

Đây là chương trình bảo hiểm intercare bảo việt trên toàn thế giới với quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn như: Quyền lợi nội trú là 10.500.000.000, quyền lợi điều trị ngoại trú là 168.000.000; quyền lợi thai sản là 105.000.000; quyền lợi nha khoa là 31.500.000; bảo hiểm tử vong và tai nạn cá nhân là 6.600.000.000 đồng; quyền lợi bảo hiểm gián đoạn học tập, bảo hiểm người bảo trợ; bảo hiểm trong trường hợp khủng bố là 150.000.000 đồng

Trên đây là thông tin về các chương trình bảo hiểm intercare bảo việt cao cấp. Nếu bạn có nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trên thế giới thì có thể liên hệ với ibaoviet.vn chúng tôi để chúng tôi tư vấn giúp bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất nhé!

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời