Tìm hiểu “Các điều khoản chung – Áp dụng cho tất cả các mục” theo quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Bảo hiểm du lịch quốc tế là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch du lịch của bất kỳ ai đang chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài. Nhưng để chọn được một sản phẩm bảo hiểm phù hợp và đáng tin cậy là một việc khá khó khăn đối với người tiêu dùng. Bài viết này IBAOVIET xin giới thiệu phần “các điểm khoản chung – áp dụng cho tất cả các mục” của quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt . Tìm hiểu ngay tại đây

Xem chi tiết quy tắc tại đây: Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Xem thêm: Bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Các điều khoản chung Áp dụng cho tất cả các mục bảo hiểm du lịch Bảo Việt

Trong Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế này, các điều khoản chung được hiểu như sau:

 1. Đối thường

Đơn bảo hiểm này được cấp dựa trên việc xem xét các tuyên bố được nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, Bảng tóm tắt điều kiện bảo hiểm và việc thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn của Người được bảo hiểm.

 1. Bảo hiểm khác

Nếu Người được bảo hiểm được hưởng các khoản thanh toán theo bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho những tình huống được khiếu nại theo đơn này (trừ quy định ở Mục 1A – Tai nạn con người, Mục 3 – Hỗ trợ chi phí nằm viện, Mục 8 – Chuyến đi bị trì hoãn, Mục 11 – Chơi golf “Hole in one” và mục 12 Hoàn lại mức khấu trừ trong hợp đồng bảo hiểm của chiếc xe thuê trong Phần 2), Công ty bảo hiểm sẽ chỉ có trách nhiệm đối với số tiền không được chi trả theo các đơn bảo hiểm khác.

 1. Bảo hiểm trùng

Người được bảo hiểm sẽ không được bảo hiểm theo nhiều hơn một đơn bảo hiểm du lịch do Công ty bảo hiểm cấp cho cùng một chuyến đi. Trong trường hợp Người được bảo hiểm được bảo hiểm theo nhiều hơn một đơn bảo hiểm do Công ty bảo hiểm cấp, quyền lợi sẽ được căn cứ vào đơn có mức quyền lợi cao nhất.

 1. Bộ hợp đồng đầy đủ: Sửa đổi

Bộ hợp đồng đầy đủ giữa hai bên bao gồm Đơn bảo hiểm này, Giấy yêu cầu bảo hiểm, Bảng tóm tắt điều kiện bảo hiểm và bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào (nếu có). Thay đổi trong Đơn bảo hiểm này sẽ chỉ có hiệu lực khi được Công ty bảo hiểm chấp thuận và được xác nhận bằng bản sửa đổi, bổ sung.

 1. Sự quan tâm hợp lý

Người được bảo hiểm phải có sự quan tâm hợp lý để ngăn ngừa tai nạn, thương tật, ốm đau, bệnh tật, tổn thất hay thiệt hại.

6. Kê khai sai hay gian lận

Nếu Người được bảo hiểm kê khai sai trong giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc bất kỳ khiếu nại liên quan nào, Công ty bảo hiểm sẽ có quyền từ chối trách nhiệm theo Đơn bảo hiểm này.

7. Gian lận tuổi

Nếu tuổi của bất kỳ người được bảo hiểm nào bị kê khai sai, thì các khoản chi trả theo đơn bảo hiểm này sẽ như mức tương ứng với phí bảo hiểm đã mua cho đúng tuổi. Trong trường hợp tuổi của Người được bảo hiểm bị kê khai sai, và nếu theo tuổi đúng của Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này không có hiệu lực, hoặc lẽ ra đã chấm dứt trước khi chấp nhận phí bảo hiểm thì trách nhiệm của Công ty bảo hiểm trong suốt thời hạn mà Người được bảo hiểm không đủ tư cách đối với phạm vi bảo hiểm sẽ không còn.

8. Cướp phương tiện giao thông

Bất kể điều gì được quy định trong Loại trừ  chung 1(a), đối với bảo hiểm cướp phương tiện giao thông (nếu có áp dụng), Đơn bảo hiểm này sẽ bao gồm tai nạn phát sinh từ việc cướp bất kỳ tàu, xe, máy bay nào mà Người được bảo hiểm đang đi với tư cách là hành khách thực sự.

9. Thông báo khiếu nại

Thông báo bằng văn bản phải được gửi đến Công ty bảo hiểm ngay lập tức và trong mọi trường hợp phải trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi liên quan.

Việc không gửi thông báo trong thời gian quy định trên sẽ không làm vô hiệu khiếu nại nếu Người được bảo hiểm có thể chứng minh với Công ty bảo hiểm là thông báo đã được gửi ngay lập tức và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi liên quan.

Bất kỳ thông báo nào được gửi cho Công ty bảo hiểm bởi người khiếu nại hay đại diện của người khiếu nại đều phải xác định rõ Người được bảo hiểm thì mới được coi là thông báo hợp lệ.

10. Giấy yêu cầu bồi thường

Khi nhận được thông báo giấy yêu cầu bồi thường, Công ty bảo hiểm sẽ cung cấp cho người khiếu nại một mẫu đơn cần thiết cho việc lưu hồ sơ làm bằng chứng khiếu nại.

Báo cáo y tế và tất cả các bằng chứng về tổn thất theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm sẽ do người khiếu nại cung cấp với chi phí tự chịu và phải theo mẫu và đúng loại mà Công ty bảo hiểm quy định.

11. Bằng chứng khiếu nại

Bằng chứng bằng văn bản cho khiếu nại phải được cung cấp cho Công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được mẫu đơn khiếu nại mà Công ty bảo hiểm cung cấp như đã đề cập ở trên. Việc không đưa ra được bằng chứng trong thời gian yêu cầu sẽ không làm vô hiệu khiếu nại nếu việc không thể đưa ra bằng chứng trong thời gian đó là hợp lý, với điều kiện bằng chứng đó được cung cấp ngay khi có thể và trong mọi trường hợp không được quá 180 ngày kể từ  ngày bằng chứng đó được yêu cầu.

Tất cả các khiếu nại phải được gửi cùng với đầy đủ thông tin hỗ trợ và bằng chứng bằng tài liệu mà Công ty bảo hiểm yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) Đối với Bảo hiểm tai nạn con người:

Báo cáo của bác sĩ và bệnh viện mô tả chi tiết loại tổn thất, mức độ và thời gian thương tật, báo cáo của cảnh sát nếu có và một bản giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi trong trường hợp tử vong.

(b) Đối với Chi phí y tế và các chi phí khác, Hỗ trợ chi phí nằm viện, Mất tiền đặt cọc, Hủy hay rút ngắn chuyến đi:

Tất cả các biên lai, vé, hợp đồng hay thỏa thuận liên quan đến khiếu nại và nếu khiếu nại về điều trị y tế, cần có một bản báo cáo đầy đủ của bác sĩ nêu rõ: (a) triệu chứng của bệnh đang điều trị, (b) ngày bắt đầu bị bệnh theo ý kiến của bác sĩ, (c) bản tóm tắt quá trình điều trị bao gồm cả các loại thuốc đã kê và dịch vụ đã sử dụng.

(c) Đối với Tư  trang và đồ dùng cá nhân, Nhận hành lý chậm; Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành:

Tất cả các chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở, biên lai ghi rõ ngày mua, giá tiền, kiểu và loại đồ bị mất mát hay tổn thất, giấy biên nhận mua sắm khẩn cấp những vật dụng thiết yếu trong chuyến đi, một bản thông báo ngay cho bên vận chuyển, và ghi nhận của bên vận chuyển về tổn thất hay mất mát xảy ra trong quá trình vận chuyển, bản báo cáo ngay cho cảnh sát đã được chứng thực khi tổn thất hay mất mát xảy ra trong các tình huống khác. Các báo cáo này cần được lập trong vòng 24 giờ từ khi xảy ra sự việc.

(d) Đối với trường hợp Hoãn chuyến đi:

Giấy tờ theo yêu cầu của Công ty chứng minh nguyên nhân của sự chậm trễ đã được chính thức thừa nhận cùng với tuyên bố rõ ràng về bản chất của nó.

 • Đối với Trách nhiệm cá nhân:

Tất cả thư từ trao đổi, giấy triệu tập hay lệnh gọi hầu tòa phải được gửi đến Công ty ngay khi nhận được, chưa được trả lời.

(f) Đối với quyền lợi Chơi golf “Hole in one”

Phiếu điểm ghi lại sự kiện đó do câu lạc bộ golf cấp đã được ký/ký đối tịch và ghi nhận bằng văn bản của quản lý sân golf.

(g) Đối với trường hợp Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê

Bằng chứng về mức khấu trừ phải chịu liên quan đến tổn thất.

12. Kiểm tra sức khỏe

Công ty có quyền và cơ hội kiểm tra sức khỏe của Người được bảo hiểm với chi phí do Công ty chịu, với thời gian và tần suất yêu cầu hợp lý trong khi chờ đợi kết quả của khiếu nại theo Đơn này.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong, Công ty có quyền khám nghiệm tử thi với chi phí do Công ty chịu, trừ trường hợp việc khám nghiệm tử thi như vậy bị pháp luật cấm.

13. Thanh toán quyền lợi bảo hiểm

 • Quyền lợi bảo hiểm theo Đơn này sẽ được trả cho Người được bảo hiểm trừ trường hợp Người được bảo hiểm gửi văn bản yêu cầu Công ty làm theo cách khác và được Công ty chấp thuận.
 • Trong trường hợp không có yêu cầu bằng văn bản, các quyền lợi chưa được chi trả tại thời điểm tử vong của người được nêu ở đoạn (i) sẽ được trả cho người thừa kế của người đó.
 • Bất kỳ giấy biên nhận nào của người được nêu ở đoạn (i) trên gửi đến cho Công ty sẽ được coi là bằng chứng cuối cùng và đầy đủ về việc hoàn thành trách nhiệm của Công ty.

14. Thế quyền

Công ty có quyền thay Người được bảo hiểm kiện bên thứ ba có trách nhiệm trong việc gây ra sự việc dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này.

15. Thời hạn khiếu kiện

Sẽ không có khiếu kiện nào theo Đơn bảo hiểm này trước khi hết thời hạn 60 ngày kể từ sau khi bằng chứng khiếu nại bằng văn bản được xuất trình phù hợp với các yêu cầu của Đơn, và cũng sẽ không có khiếu kiện nào trong vòng 180 ngày kể từ khi hết thời hạn 30 ngày để xuất trình bằng chứng khiếu nại.

16. Quyền hạn xét xử và luật điều chỉnh

Đơn bảo hiểm này chỉ chịu sự xét xử duy nhất của Việt Nam và được hiểu theo luật Việt Nam (ngoại trừ Mục 7 Trách nhiệm cá nhân của Phần 2).

17. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp có liên quan đến đơn bảo hiểm này, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng, sẽ được đưa ra tòa án Việt Nam để giải quyết.

18. Đồng tiền thanh toán

Phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm chi trả theo Đơn này phải bằng đồng Việt Nam (VND). Việc thanh toán phí bảo hiểm và chi trả tiền bảo hiểm thực hiện theo đúng quy định Nhà nước hiện hành về quản lý ngoại hối.

19. Lãi suất

Các khoản thanh toán đến hạn theo Đơn này không được tính lãi.

20. Cấm tín thác và chuyển nhượng

Đơn bảo hiểm này là không thể chuyển nhượng và Người được bảo hiểm bảo đảm rằng Đơn này không phụ thuộc vào một hợp đồng tín thác và sẽ không phụ thuộc vào thỏa thuận sai áp hay bảo chứng tài sản và Đơn này sẽ thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm bằng đồng tiền của Đơn.

21. Nơi xuất phát

Bảo hiểm này chỉ có hiệu lực đối với chuyến đi xuất phát từ Việt Nam

Liên hệ tư vấn

Sau khi quý khách hàng đã tìm hiểu về sản phẩm và quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm, quý khách hàng vui lòng làm theo các cách sau đây:

1/ Cách 1: Gửi hỗ trợ hoặc thông tin qua các form trên bài viết hoặc website.

2/ Cách 2: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: 0966 795 333 – 0966 490 888 để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

3/ Cách 3: Chat, gửi thông tin qua khung chat, Zalo Official Account

4/ Cách 4: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: kinhdoanh@ibaoviet.vn nội dung yêu cầu được tư vấn hoặc giải đáp. Lưu ý: quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để tư vấn viên có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

5/ Cách 5: Gửi tin nhắn hoặc zalo qua số điện thoại: 0966 795 333 với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn.

cta-banner


collect-leads

BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 2 phút

  Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.