Thông điệp: Phát triển bền vững vì những niềm tin của Bạn

Phát triển bền vững vì những niềm tin của Bạn

“Chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan”

Thách thức mang tính toàn cầu của thế kỷ 21 là giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho hơn 7 tỷ người mà không làm suy kiệt nguồn tài nguyên trái đất và vẫn duy trì sự tăng trưởng kinh tế. Để đạt được điều này chính phủ và doanh nghiệp các nước cần tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, tức là đạt được sự cân bằng giữa yếu tố kinh tế, môi trường, và xã hội.

Tại Bảo Việt, chúng tôi không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đồng thời nhận thấy sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự phát triển mất cân đối trong xã hội tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Với lịch sử 50 năm phát triển, chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp không thể tồn tại khi chỉ hướng đến các mục tiêu ngắn hạn trước mắt mà quên đi những tác động lâu dài tới môi trường và cộng đồng xung quanh. Bảo Việt tin rằng nếu mỗi doanh nghiệp có ý thức hơn về vấn đề phát triển bền vững thì có thể tạo nên những thay đổi lớn cho toàn xã hội trong hiện tại và cả thế hệ tương lai.

Mô hình phát triển bền vững của Bảo Việt

Thực hiện sứ mệnh ‘Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng’.

“Là một trong những Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn doanh nghiệp tiên phong trong các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng. Phát triển bền vững là nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Bảo Việt”.

Mô hình phát triển bền vững của Bảo Việt
Thông điệp bảo việt

Chúng tôi tin rằng việc thực hiện sứ mệnh của Bảo Việt cũng đồng nghĩa với việc bảo đảm, gia tăng và cân bằng lợi ích cho các bên liên quan như nhà đầu tư, khách hàng, cán bộ nhân viên, chính phủ, cộng đồng… qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt.

Bảo Việt luôn gắn liền tăng trưởng KINH TẾ với bảo vệ MÔI TRƯỜNG và trách nhiệm XÃ HỘI – ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của Bảo Việt. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế thể hiện ở tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp vào ngân sách qua nộp thuế. Mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Bảo Việt vì việc thực hiện mục tiêu này là  điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Việc thực hiện mục tiêu kinh tế được kết hợp với thực hiện các mục tiêu khác về mặt xã hội và môi trường nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Bảo Việt.

Gắn kết với các bên hữu quan

Các hoạt động chính
Nhà đầu tư
 • Thực hiện đầy đủ đầy đủ các quyền của nhà đầu tư như tổ chức Đại hội đồng cổ đông; chi trả cổ tức, công bố thông tin…
 • Bộ phận chuyên trách về quan hệ cổ đông, được đào tạo và bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ nhu cầu quyền lợi liên quan đến cổ đông.
 • Tổ chức đón tiếp, giới thiệu, cập nhật thông tin với các nhà đầu tư tổ chức; tham gia Hội nghị đầu tư trong nước và quốc tế.
 • Chủ động công bố và minh bạch thông tin qua các phương tiện truyền thông, họp báo, websité và ấn phẩm của Bảo Việt.
Khách hàng
 • Định kỳ triển khai nghiên cứu và Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Trung tâm chăm sóc khách hàng của Bảo Việt hoạt động 24/7, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi của khách hàng đối hoạt động của công ty. Hệ thống website cung cấp thông tin phản hồi và là kênh phản hồi trực tuyến cho khách hàng.
Cán bộ nhân viên
 • Định kỳ thực hiện Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên
 • Tạo điều kiện để người lao động tham gia vào các quyết định của doanh nghiệp như: Tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị Tổng kết kinh doanh với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên.
 • Tổ chức truyền thông nội bộ thông qua phát hành bản tin điện tử  hàng tuần, bản tin nội bộ, website nội bộ để truyền thông hoạt động của doanh nghiệp.
Đối tác, nhà cung cấp
 • Thực hiện đấu thầu công khai, lựa chọn đối tác uy tín, có hệ thống tài chính minh bạch, công khai; không vướng mắc các vấn đề về tuân thủ pháp luật, môi trường, xã hội và đạo đức kinh doanh.
 • Tổ chức các buổi trao đổi nhằm trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động.
Cộng đồng
 • Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất cơ bản, giúp người dân tại các tỉnh khó khăn nhất trên cả nước.
 • Phối hợp với các trường học, bệnh viện, và các trung tâm nhân đạo để giúp đỡ, tạo cơ hội cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chính phủ, ban ngành TW
 • Tham gia các Hội nghị, Hội thảo do Chính Phủ,  Bộ và Ban ngành Trung ương tổ chức để đóng góp ý kiến;
 • Trao đổi thông tin dưới tư cách là thành viên của nhiều tổ chức, Hiệp hội: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Diễn đàn kinh tế thế giới; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam VNISA; …
Cơ quan truyền thông
 • Định kỳ tổ chức Họp báo công bố kết quả kinh doanh bán niên và cả năm.
 • Tiếp xúc và trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí tại các sự kiện, diễn đàn…mà Bảo Việt tham gia.
Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *