Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào thuộc diện đối tượng cần phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì cần phải thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Dưới đây là quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bạn hãy tham khảo.

Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1. Quyền lợi của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có quyền lựa chọn công ty bảo hiểm được phép kinh doanh cung cấp loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm

– Yêu cầu bên công ty bảo hiểm cháy nổ cung cấp các thông tin và giải thích các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện, giao kết và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy nổ

– Được quyền thỏa thuận với CTBH những nội dung của hợp đồng, tuy nhiên những quy định không được trái với những quy định của pháp luật

– Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm cháy nổ bồi thường chính xác, nhanh chóng, minh bạch và đầy đủ theo quy định của hợp đồng bảo hiểm

– Nếu công ty bảo hiểm không thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng bảo hiểm và vấn đề pháp luật có liên quan thì bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có quyền khởi kiện dân sự đối với công ty đó

2. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bên cạnh những quyền lợi mà người mua được hưởng thì bạn cũng cần phải nắm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mua cần phải thực hiện như:

– Tham gia bảo hiểm cháy nổ theo đúng quy định của pháp luật cũng như tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP, áp dụng các biện pháp để hạn chế, đề phòng và phòng ngừa tổn thất xảy ra

– Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì bên mua cần phải có trách nhiệm khai đầy đủ các thông tin một cách chính xác, trung thực mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo quy định của CTBH

– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo đúng phương thức, thời hạn và các thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và các quy định khác. Ngoài ra, cần phải hợp tác với bên công ty bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Khi có sự thay đổi các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ thì cần phải thông báo kịp thời cho công ty bảo hiểm để điều chỉnh mức phí cũng như điều kiện bảo hiểm

Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm cháy nổ cần có trách nhiệm:

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia phòng chữa cháy theo quy định

+ Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm để họ phối hợp cũng như giải quyết bằng văn bản cho CTBH trong vòng 3 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

+ Nếu cháy nổ thuộc phạm vi trách nhiệm của bên thứ 3 thì bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần có trách nhiệm báo và thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo lưu quyền khiếu nại cho doanh nghiệp bảo hiểm để CTBH hỗ trợ đòi người thứ ba

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin cho CTBH những thông tin cần thiết trong thời gian ngắn nhất với các hồ sơ, hóa đơn và chứng minh thiệt hại tài sản cùng với bản kê khai thiệt hại.

– Nếu bên mua vi phạm các quy định, nghĩa vụ của bảo hiểm cháy nổ thì CTBH sẽ có quyền từ chối bồi thường 1 phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm theo quy định.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây bạn có thể nắm rõ được các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn hoặc chưa biết mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ mua bảo hiểm.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời