Quy định trong bồi thường bảo hiểm tài sản

Bồi thường bảo hiểm tài sản chính là vấn đề mà tất cả người mua bảo hiểm cũng cần phải nắm rõ để có thể bảo đảm được lợi ích cũng như quyền lợi hợp pháp của chính bản thân.

Quy định trong bồi thường bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản chính là loại bảo hiểm thuộc vào nhóm bảo hiểm phi nhân thọ và đã được quy định cụ thể ở trong Điều 7 Luật kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, thì phía doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải tiến hành việc thu phí bảo hiểm của bên mua và phải cân kết sẽ bồi thường bảo hiểm khi xảy ra rủi ro ở trong phạm vi bảo hiểm dẫn tới tổn thất.

Điều kiện để nhận được bồi thường bảo hiểm tài sản

Tài sản ở trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được kí kết gồm có vật có thực, giấy tờ có giá trị, tiền bác và những quyền tài sản. Theo đó, thì tài sản cần phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

– Tài sản khi được bảo hiểm thì cần phải là lợi ích hợp pháp và đã được luật pháp thừa nhận. Cơ sở để hình thành nên những quyền lợi được bảo hiểm trong loại bảo hiểm tài sản cũng chính là quyền sở hữu hoặc là quyền quản lý của những bên mua bảo hiểm đối với các tài sản.

Quy định trong bồi thường bảo hiểm tài sản

 

– Tài sản sẽ phải tồn tại ở thời điểm mà được giao kết hợp đồng. Nếu như người mua bảo hiểm mà không thể chứng minh được về tài sản cần bảo hiểm đang tồn tại thì sẽ không thể hình thành được quan hệ ở trong bảo hiểm tài sản.

– Tài sản ở trong bảo hiểm tài sản cần phải định lượng được. Trong một vài trường hợp mà những bên không thể định giá được chính xác về giá trị của các tài sản thì cần phải dựa vào các tiêu chí đã được cơ quan nhà nước hoặc là cơ quan thẩm định đánh gia và thừa nhận.

Trong khi tài sản đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí ở trên thì tài sản mới trở thành đối tượng của bảo hiểm tài sản để từ đó các chủ tài sản mới nhận được những quyền lợi đã quy định ở trong bản hợp đồng khi ký kết.

Hình thức để bồi thường bảo hiểm tài sản

Khi tham gia vào hợp đồng bảo hiểm tài sản thì bên mua bảo hiểm cùng với doanh nghiệp bảo hiểm có thể tự do thỏa thuận cũng như là chọn lựa một trong những hình thức nhận bồi thường bảo hiểm tài sản như:

– Sửa chữa cho tài sản khi xảy ra thiệt hại.

– Thay thế tài sản khi bị thiệt hại bằng những tài sản khác.

– Trả một khoản tiền bồi thường.

Trong các trường hợp mà bên mua bảo hiểm cùng với doanh nghiệp bảo hiểm không thể thỏa thuận được về hình thức bồi thường thì sẽ được tiếng hành bằng tiền mặt.

Đối với việc phải bồi thường bằng hình thức thay thế tài sản khi mà bị thiệt hại bằng những tài sản khác hoặc là bồi thường bằng tiền, thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có quyền thu hồi lại tài sản đã bị thiệt hại sau khi bồi thường hoặc thay thế.

Những thủ tục để tiến hành bồi thường bảo hiểm tài sản

Khi xảy ra những thiệt hại thì bên mua bảo hiểm sẽ có quyền yêu cầu bên doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành việc bồi thường bảo hiểm tài sản. Bên mua bảo hiểm sẽ cần phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để yêu cầu bồi thường như sau:

– Giấy để yêu cầu được bồi thường của bên mua

Quy định trong bồi thường bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng của bảo hiểm đã được ký kết

– Giấy chứng nhận đã đủ điều kiện về PCCC hoặc là biên bản xác nhận đã đủ điều kiện về PCCC.

– Biên bản giám định của công ty bảo hiểm hoặc là người được uy quyền.

– Biên bản giám định về nguyên nhân làm tổn thất của chính cảnh sát PCCC, hoặc là những cơ quan có thẩm quyền khắc hay những bằng chứng khác dderd chứng minh sự tổn thất.

– Bản kê khai thiệt hại cùng với những giấy tờ để chứng minh cho thiệt hại.

Trong thời hạn để yêu cầu bồi thường bảo hiểm tai sản của bên mua là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm và trừ những trường hợp chậm trễ hoặc là do nguyên nhân khách quan cũng như là bất khả kháng theo đúng quy định quy định của luật pháp. Bên doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải có trách nhiệm thanh toán những khoản tiền bồi thường trong khoảng thời gian là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường bảo hiểm.

Nếu như từ chối bồi thường bảo hiểm tài sản thì các công ty bảo hiểm cần phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm được biết.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời