Những quy định về bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là loại hình bảo hiểm giúp bảo vệ cho các tài sản có giá trị, có thực, có thể quy đổi bằng tiền cũng như các quyền tài sản khác. Bảo hiểm tài sản kỹ thuật sẽ giúp bạn tránh được những mất mát, rủi ro không mong muốn trong đời sống đối với những tài sản đáng giá của mình.

Một số quy định về bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản có thể mang tới nhiều quyền lợi cũng như lợi ích bảo vệ an toàn và hiệu quả tài sản cho bạn. Tuy nhiên, khi tham gia gói bảo hiểm này thì bạn cũng cần phải lưu ý một số vấn đề để có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách công bằng nhất

Quy định về bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Quy định về bảo hiểm tài sản kỹ thuật

1. Hình thức và căn cứ bồi thường

– Hình thức bồi thường:

+ Hai bên có thể thỏa thuận sửa chữa, thay thế tài sản đã bị thiệt hại hoặc là trả tiền bồi thường.

+ Đối với trường hợp không thỏa thuận được thì hình thức mặc định sẽ là bằng tiền mặt. Ngoài ra, công ty bảo hiểm sẽ có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã bồi thường theo giá trị của thị trường

– Việc bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật sẽ dựa trên giám định và phải dựa trên những cơ sở là giá trị của tài sản được bảo hiểm, thời gian, mức độ tổn thất và thiệt hại trên thực tế

– Số tiền bồi thường sẽ được chi trả không lớn hơn số tiền được bảo hiểm. Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm sẽ thanh toán các chi phí cần thiết để đề phòng những chi phí và tổn thất phát sinh 

2. Giám định bảo hiểm tài sản kỹ thuật

– Khi có những tổn thất không may xảy ra thì bên công ty bao hiem tai san ky thuat sẽ cử người đến để giám định những tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất

– Chi phí giám định này sẽ do bên công ty bảo hiểm chi trả và nếu 2 bên không thỏa thuận được với nhau thì có thể nhờ tới giám định viên độc lập

3. Quy định về an toàn

– Khi mua bảo hiểm tài sản kỹ thuật thì người được bảo hiểm cần phải thực hiện những quy tắc về an toàn như phòng cháy chữa cháy và những quy định khác để đảm bảo an toàn cho đối tượng được bảo hiểm

– Công ty bảo hiểm có thể yêu cầu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn cũng như yêu cầu người được bảo hiểm sử dụng các phương án để đề phòng rủi ro xảy ra

– Khi người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp an toàn thì các công ty bảo hiểm tài sản có thể ấn định thời gian cho người được bảo hiểm thực hiện. Nếu mà người được bảo hiểm không thực hiện thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Ngoài ra, các công ty bảo hiểm cũng sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tài sản bị tổn thất do hao mòn tự nhiên.

Trên đây là những quy định về bảo hiểm tài sản kỹ thuật bạn nên biết. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn có thể hiểu biết thêm về những quy định về loại hình bảo hiểm này và có thể lựa chọn loại bảo hiểm thích hợp nhất với mình.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời