Nhiều người lao động khi đi làm đã không được các doanh nghiệp đóng cho các loại bảo hiểm bắt buộc làm mất đi quyền lợi mà họ đáng được nhận. Hôm nay chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết về những loại bảo hiểm mà doanh nghiệp bắt buộc phải đóng cho các bạn.

Các loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng

Bảo hiểm xã hội

Đối tượng đóng bảo hiểm

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động

Những loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng

+Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Mức phí đóng bảo hiểm

Đối với bảo hiểm bắt buộc, mức phí bảo hiểm sẽ được chia theo tỷ lệ cho người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó tỷ lệ đóng là người sử dụng lao động tức doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng 18%, người lao động đóng 8% từ tiền lương, tiền công hàng tháng để đóng BHXH… Ngoài ra bạn có thể đóng theo một trong 3 phương thức: đóng hàng tháng, đóng hàng quý hoặc đóng 6 tháng một lần.

Bảo hiểm y tế

Đối tượng đóng bảo hiểm

Doanh nghiệp phải đóng BHYT bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức của doanh nghiệp (sau đây gọi chung là người lao động); Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Mức phí đóng bảo hiểm

Đối với bảo hiểm y tế, mức phí bảo hiểm sẽ vẫn được doanh nghiệp đóng hộ 1 phần. Trong đó doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng 3%, người lao động đóng 1.5% từ tiền lương, tiền công hàng tháng để đóng BHYT… Bạn cũng có thể có thể đóng theo một trong 3 phương thức: đóng hàng tháng, đóng hàng quý hoặc đóng 6 tháng một lần.

Bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Những loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Mức phí đóng bảo hiểm

Đối với bảo hiểm thất nghiệp, mức phí bảo hiểm thấp hơn 2 loại bảo hiểm kia nhiều. Trong đó doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng 1%, người lao động đóng 1% từ tiền lương, tiền công hàng tháng để đóng BHYT… Bạn cũng có thể có thể đóng theo một trong 3 phương thức: đóng hàng tháng, đóng hàng quý hoặc đóng 6 tháng một lần.

>>> Liên kết hữu ích: bảo hiểm sức khỏe cho doanh nghiệp, tổ chức, công ty

Hồ sơ mà doanh nghiệp cần khi làm 3 loại bảo hiểm trên:

Người lao động: Tờ khai cung cấp thông tin người tham gia BHXH, BHYT  mỗi người lao động 1 bản; Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn cần giấy tờ chứng minh.

Doanh nghiệp: Tờ khai cung cấp thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT; Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Trên đây là các loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp bắt buộc phải mua cho các bạn. Hãy yêu cầu doanh nghiệp của bạn thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật và những như đảm bảo các quyền lợi cho bạn.

LIÊN HỆ NHANH:

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Hãy để lại thông tin dưới đây, IBAOVIET sẽ liên hệ với bạn

Gọi tư vấn 0966.795.333
Call Now Button zalo-icon