Một số quy định về hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là gói bảo hiểm tài sản – kỹ thuật giúp bảo vệ tài sản, vật chất cùng những giấy tờ có giá trị bằng tiền… Đây là loại bảo hiểm có thể bảo vệ tài sản của chính mình và doanh nghiệp tốt nhất trước những rủi ro, sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm tài sản, kỹ thuật thì bạn cần phải tìm hiểu thêm những quy định về hợp đồng bảo hiểm tài sản để có thể biết được những quyền lợi và lợi ích mà mình được hưởng

Một số quy định về hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Một số quy định về hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật và những điều cần biết

1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

– Đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị chính là hợp đồng bảo hiểm tài sản mà số tiền bảo hiểm có giá trị cao hơn giá trị của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm

– Tuy nhiên, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bao hiem tai san ky thuat thì không được giao kết loại hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị này

– Đối với trường hợp này thì nếu giá trị của hợp đồng bảo hiểm do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm cần phải có trách nhiệm hoàn lại số tiền bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền mà khách hàng đã mua vượt quá giá trị thị trường của tài sản sau khi đã trừ đi những chi phí liên quan hợp lý nhất

– Và khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất tài sản được bảo hiểm không vượt quá giá trị thị trường của tài sản đã được bảo hiểm

2. Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

– Đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản, kỹ thuật dưới giá trị là hợp đồng bảo hiểm tài sản mà số tiền bảo hiểm sẽ thấp hơn giá trị thị trường của tài sản đã được bảo hiểm tại thời điểm ký hợp đồng bảo hiểm

– Đối với loại hợp đồng bảo hiểm  dưới giá trị này thì khi xảy ra sự cố gây tổn thất, thiệt hại thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm

3. Hợp đồng bảo hiểm trùng

– Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp mà bên mua bảo hiểm đã thực hiện việc mua bảo hiểm với 2 công ty bảo hiểm trở lên để bảo vệ và bảo hiểm cho cùng 1 đối tượng với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm tài sản

– Nếu xảy ra trường hợp bảo hiểm trùng thì mỗi bên công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm trùng mà bên mua bảo hiểm tài sản kỹ thuật đã tham gia giao kết

– Bạn cần lưu ý rằng số tiền bồi thường của các công ty bảo hiểm sẽ không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản đã tham gia bảo hiểm

Trên đây là một số quy định về hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Bạn hãy tham khảo để có thể nắm rõ thông tin quy định về quyền lợi của mình. Mọi thắc mắc về bảo hiểm  vui lòng liên hệ với Bảo hiểm Bảo Việt để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể nhé!

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời