Lợi ích khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt

Trong Luật PCCC cũng đã quy định vô cùng rõ ràng về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại điều số 27/2001/QH10 của Quốc hội về PCCC. Những đối tượng đã được quy định ở trong bộ luật cần phải thực hiện một cách nghiêm túc và tự giác luật này. Vậy việc mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt mang đến những lợi ích gì?

Lợi ích vượt trội khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt

Lợi ích khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt

Những doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất và kinh doanh, mặc dù là đã làm đúng theo luật về PCCC tuy nhiên thì có nhiều trường hợp là không tránh khỏi những sự cố về cháy nổ. Để có thể giảm thiểu được tối đa những thiệt hại về cháy nổ thì cần phải tham gia vào gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

  1. Những quyền lợi của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Chọn lựa công ty bảo hiểm đã được phép kinh doanh bảo hiểm cháy bổ để mua.

– Yêu cầu công ty bảo hiểm phải giải thích và cung cấp những thông tin có liên quan tới những việc thực hiện, giao kết cũng như là chấm dưới hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

– Yêu cầu công ty bảo hiểm phải bồi thường đầy đủ, chính xác và nhanh chóng theo như những quy đinh ở trong hợp đồng bảo hiểm.

– Thỏa thuận với công ty bảo hiểm về các nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không được trái với những quy định của luật pháp.

Lợi ích khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt

– Được hạch toán chi phí khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt vào giá thành của dịch vụ và sản phẩm đối với những cơ sở sản xuất và kinh doanh hoặc là đã được tính vào kinh phí do ngân sách của nhà nước cấp đối với những đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Khởi kiện dân sự đối với các công ty bảo hiểm nếu như bồi thường không được đúng thời hạn và không được chính xác theo như các quy định của hợp đồng bảo hiểm.

  1. Những trường hợp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không chi trả bồi thường

– Động đất và núi lửa hoặc là các biến động khác của tự nhiên

– Những tài sản tự tỏa nhiệt hoặc là tự lên mem

– Những tài sản mà chịu tác động của một quá trình xử lý có sử dụng nhiệt.

– Sét đánh trực tiếp vào tài sản mà được bảo hiểm nhưng lại không gây ra cháy nổ.

– Các nguyên liệu vũ khí, hạt nhât gây cháy nổ.

– Thiệt hại xảy ra đối với máy móc cùng các thiết bị điện hoặc là những bộ phận của các thiết bị điện do chạy quá tải, đoản mạch, quá áp lực, tự đốt nóng hay hồ quang điện hoặc là rò điện do bất cứ mọt nguyên nhân nào, kể cả là do bị sét đánh.

– Các thiệt hại do những hành động cố ý gây ra cháy nổ của người đã được bảo hiểm nhằm mục đích là đôi khoản bồi thường cho các thiệt hại theo như bản hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

– Các thiệt hại do sự cố ý vi phạm cùng những quy định về PCCC để xảy ra cháy nổ.

– Hàng hóa nhận ủy thác hoặc là ký gửi trừ khi các hàng hóa đó đã được xác định ở trong giấy chứng nhận của bảo hiểm đó là được bảo hiểm cũng như là người được bảo hiểm phải trả thêm phí bảo hiểm theo như quy định.

– Tiền, đá quý, kim loại quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, bản thảo, tài liệu, sổ sách kinh doanh và các tài liệu lưu trữ ở trong máy tính điện tử, văn bằng, bản mẫu, bản vẽ và các tài liệu thiết kế, trừ khi các hạng mục này đã được xác nhận ở trong giấy chứng nhận của bảo hiểm.

– Những chất nổ, trừ khi đã được xác nhận là được bảo hiểm ở trong giấy chứng nhận của bảo hiểm.

– Các dòng tài sản mà ở thời điểm xảy ra tổn thất mà được bảo hiểm theo như đơn bảo hiểm hàng hải hoặc là thuộc vào trách nhiệm bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm hàng hài, trừ các thiệt hại mà vượt quá trách nhiệm bồi thường.

  1. Tìm hiểu về hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trong 1 bản hợp đồng mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt sẽ cần phải có những điều khoản cơ bản sau đây:

Lợi ích khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt

– Tên và địa chỉ các công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

– Đối tượng bảo hiểm cần phải được xác định.

– Điều kiện bảo hiểm và các phạm vi của bảo hiểm cùng điều khoản bảo hiểm chi tiết.

– Giá trị tài sản đã được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo như giá trên thị trường.

– Quy tắc và biểu phí của bảo hiểm sẽ được áp dụng đúng theo như quy định.

– Những điều khoản loại trừ về trách nhiệm khi mua bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt cần phải được cung cấp rõ ràng.

– Nhất là thời hạn của bảo hiểm cháy nổ.

– Mức phí cùng với các phương thức để đóng bảo hiểm.

– Cơ quan mà chịu trách nhiệm thẩm định những khi cần thiết.

– Thời hạn ngắn nhất cùng với các phương thức để thanh toán tiền mặt bảo hiểm.

– Trách nhiệm của bên mua cùng với bên bán bảo hiểm.

– Những quy định đã xử lí khi xảy ra tranh chấp.

– Phạm vi trách nhiệm của bản hợp đồng.

– Xác nhận của cả hai bên gồm ngày tháng năm ký kết bản hợp đồng.

Nếu như có thiết bất cứ những điều khoản nào thì các khách hàng cũng nên kiểm tra lại bản hợp đồng và tìm hiểu lại công ty bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, trước khi ký kết hợp đồng.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời