Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị

Theo nguyên tắc thì các công ty bảo hiểm sẽ chỉ chấp nhận ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật với số tiền bảo hiểm tối đa là bằng hoặc thấp hơn giá trị của đối tượng bao hiểm. Nhưng thực tế thì vẫn có trường hợp tham gia hợp đồng bảo hiểm trên giá trị. Bài viết dưới đây bảo hiểm bảo việt sẽ giới thiệu với bạn đọc về hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị bạn hãy tham khảo

Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị

1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị là gì?

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản – kỹ thuật trên giá trị là loại hợp đồng mà có số tiền bảo hiểm có giá trj cao hơn so với mức giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm. Theo nguyên tắc thì bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp không được phép ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị là gì?
Hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị là gì?

– Tuy nhiên, trên thực tế thì có nhiều lý do khách quan và chủ quan dẫn đến ình trạng trên như giá cả đối tượng bảo hiểm biến động, định giá đối tượng bảo hiểm không chính xác… và có cả trường hợp có ý đồ trục lợi bảo hiểm mà khiến cho hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

– Vì thế hợp đồng có số tiền bảo hiểm mà lớn hơn giá trị của đối tượng bảo hiểm thì sẽ là hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị

2. Cách giải quyết khi hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị

– Trong những trường hợp nếu mà tham gia hợp đồng bảo hiểm trên giá trị do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm cần phải có trách nhiệm hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá mức giá trị trên thị trường của tài sản. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá trị thị trường của tài sản đã tham gia bảo hiểm

– Những trường hợp do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm thì cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị như: doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá trị thị trường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và CTBH cần có trách nhiệm hoàn trả lại cho bên mua số phí bảo hiểm đã đóng vượt quá giá trị của tài sản khi đã trừ đi các chi phí liên quan

Cách giải quyết khi hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị
Cách giải quyết khi hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị

– Vì thế để đảm bảo và bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm thì 2 bên cần phải thỏa thuận và thống nhất với nhau cũng như xác định giá trị của tài sản. Vì thế mà khách hàng không nên kê khai giá trị của tài sản lớn hơn giá trị của thị trường của nó bởi bạn cũng sẽ không nhận được số tiền bồi thường lớn hơn khi tham gia hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Trên đây là một số thông tin của chúng tôi về vấn đề hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trên giá trị. Bạn đọc hãy tham khảo và tìm hiểu rõ về các quy định khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản để bảo vệ tài sản cũng như đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình một cách chính đáng nhất

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *