Điều cần biết về người được bảo hiểm

Khi tìm hiểu về loại hình bảo hiểm và nhất là những loại bảo hiểm mà có liên quan đến con người thì chúng ta sẽ luôn được khuyên là cần phải tìm hiểu thật kỹ những điều khoảng cùng với đối tượng ở trong hợp đồng bảo hiểm. Một đối tượng thường xuyên bị nhầm lẫn ở trong hợp đồng đó là người được bảo hiểm. Vậy thì đối tượng này là gì và làm thể nào để có thể hiểu rõ được?

Tìm hiểu về người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm chính là những người mà tính mạng cũng như là sức khỏe của người đó là đối tượng ở trong bản hợp đồng bảo hiểm. Tên của đối tượng này đã được thể hiện ở trong Trang của hợp đồng. Đối tượng được bảo hiểm cũng có thể tuy nhiên không nhất thiết là Bên mua bảo hiểm của bản hợp đồng bảo hiểm. Vào lúc mà được cấp Hợp đồng bảo hiểm hoặc là vào Ngày hiệu lực hợp đồng, thì đối tượng được bảo hiểm sẽ phải đang cư trú ở nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam và ở trong độ tuổi từ 0 cho tới 65 tuổi. Người được bảo hiểm cùng với bên mua bảo hiểm sẽ phải có quan hệ được bảo hiểm tuân theo yêu cầu của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm đang hiện hành.

Điều cần biết về người được bảo hiểm

Cần phải phân biệt thật là rõ giữ đối tượng được bảo hiểm với người thụ hưởng ở trong hợp đồng bảo hiểm bởi vì ở trong bất kỳ bản hợp đồng nào thì cũng sẽ được quy định rõ hai đối tượng này. Người thụ hưởng chính là cá nhận hay tổ chức mà được bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc là một phần những quyền lợi của bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm này. Những người thụ hưởng sẽ được ghi tên ở trong giấy yêu cầu bảo hiểm cùng những xác nhận thay đổi về hợp đồng.

Những quyền lợi của người được bảo hiểm

Bởi vì người được bảo hiểm là đối tượng chính ở trong mọi hợp đồng có liên quan đến có người, chính vì vậy mà họ cũng sẽ nhận được các quyền lợi chung sau đây:

Được tham gia cũng như là hỗ trợ về chi phí bảo hiểm đã được quy định sẵn ở trong hợp đồng

Điều cần biết về người được bảo hiểm

Được bảo vệ cho những rủi ro chi phí khám sức khỏe cùng những chi phí có liên quan nếu như có trong phạm vị bảo hiểm của hợp đồng.

Được nhận được khoản tiền ở trong phạm vi số tiền của bảo hiểm và cân cứ vào những thương tật thực tế của người dược bảo hiểm và đã thỏa thuận ở trong hợp đồng bảo hiểm nếu như người được bảo hiểm là người thụ hưởng.

Yêu cầu của bên bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ ở trong hợp đồng và sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

Ở trong trường hợp đối tượng được bảo hiểm chính là người thụ hưởng mà qua đời thì tiền bảo hiểm cũng sẽ được chi trả cho người thừa kế hợp pháp được ghi ở trong bản hợp đồng bảo hiểm.

Những trách nhiệm của người được bảo hiểm

Đây là những đối tượng chính ở trong hợp đồng bảo hiểm, vì vậy mà họ cũng sẽ phải có những trách nhiệm sau ở trong hợp đồng bảo hiểm:

Điều cần biết về người được bảo hiểm

Kê khai trung thực và đầy đủ những khoản mục được quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm cùng nộp phí bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì người được bảo hiểm hoặc là thân nhân của họ sẽ phải áp dụng những biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để ngăn ngừa những hạn chế tổn thất

Thông báo cho bên bảo hiểm về những thiệt hại xảy ra đối với bản thân

Trung thực ở trong việc khai báo cũng như là cung cấp những chứng từ có liên quan tới sự kiện bảo hiểm.

Mất quyền lợi khi được bồi thường

Người được bảo hiểm cũng sẽ gặp phải những rủi ro không được bồi thường theo như hợp đồng bảo hiểm khi gặp phải các trường hợp dưới đây

Những khai báo cùng với kê khai không trung thực về sự kiện được bảo hiểm

Những khai báo đã được thực hiện và bị từ chối tuy nhiên lại không có kiện cáo hay tố tụng trong khoảng thời gian được ghi ở trong hợp đồng.

Với những quyền lợi và trách nhiệm trên, thì người tham gia bảo hiểm cần phải xác định được đúng và phải cân nhắc kỹ lưỡng những quyền lợi và trách nhiệm ở những hợp đồng bảo hiểm mà mình là người được bảo hiểm, tránh gặp phải các rủi ro không đáng có.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời