Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?

Ngoài các quyền lợi của điều khoản bao hiem vat chat xe o to chính thì chủ xe có thể tham khảo và lựa chọn thêm chương trình bảo hiểm, điều khoản bổ sung để tăng thêm quyền lợi bảo hiểm hoặc để được giảm phí bảo hiểm. Một trong những điều khoản bảo hiểm bổ sung được khá nhiều khách hàng lựa chọn đó chính là gói bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô. Vậy khi mua thêm điều khoản bảo hiểm này thì chủ xe sẽ được hưởng quyền lợi gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin

Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?
Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?

Quyền lợi bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô

Khi tham gia chương trình bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô tức là chủ xe đã tham gia bảo hiểm thêm cho hạn mức trách nhiệm cao hơn so với hạn mức trách nhiệm của chương trình bảo hiểm xe ô tô bắt buộc. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bảo việt sẽ chi trả bồi thường thiệt hại theo những quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm như:

– Đối với thiệt hại về người:

Đối với những thiệt hại về người thì thông thường mức trách nhiệm tự nguyện sẽ tăng thêm lên đến 50 triệu đồng và số tiền bồi thường tăng thêm này sẽ được tính theo quy định trong bảng tỷ lệ chi trả tiền bảo hiểm ban hành theo quyết định số 05/TC/BH của Bộ Tài Chính

Và mức trách nhiệm tự nguyện sẽ tăng thêm lên đến trên 50 trệu đồng nếu phần tăng thêm mà trên 50 triệu đồng được tính dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế hợp lý và không được vượt quá hòa giải và thực tế chủ xe cần phải bồi thường theo lỗi là trên 100 triệu đồng

Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?
Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?

– Đối với thiệt hại về tài sản:

Đối với những trường hợp xảy ra thiệt hại tổn thất về tài sản thì bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự của bảo việt sẽ chi trả dựa theo nguyên tắc sau:

Đối với những thiệt hại, tổn thất tài sản trên 50 triệu đồng thì bảo việt sẽ thanh toán, bồi thường dựa trên cơ sở thiệt hại thức tế cũng như mức độ lỗi của chủ xe ô tô. Còn đối với những thiệt hại dưới 50 triệu đồng thì sẽ áp dụng việc chi trả bồi thường theo quy định của Bộ Tài Chính

Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?
Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?

– Một số quy định bảo hiểm tự nguyện TNDS:

Trong trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm theo nhiều hợp đồng bảo hiểm thì việc chi trả bồi thường sẽ áp dụng theo những quy định trên và quy định bảo hiểm trung theo nhiều hợp đồng bảo hiểm. Khi đó việc phân chia số tiền bồi thừng thiệt hại trên mỗi hợp đồng bảo hiểm sẽ được tính dựa theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm trên mỗi hợp đồng với tổng số tiền bảo hiểm xe ô tô trên tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác

Bên cạnh đó, hợp đồng bảo hiểm tự nguyện TNDS còn áp dụng theo quy tắc bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đã được ban hành theo thông tư số 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Trên đây là một số thông tin quy định về bảo hiểm bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô. Quý khách có thể tham khảo và tăng thêm hạn mức và quyền lợi bảo hiểm cho chương trình bao hiem xe o to bat buoc theo quy định của nhà nước.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *