Tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

Bạn đang muốn lựa chọn gói bảo hiểm để có thể bảo vệ tốt nhất cho tài sản của mình để tránh được những rủi ro cũng như giảm thiểu những thiệt hại nếu chẳng may có sự cố xảy ra. Sản phẩm bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản của bảo Việt là gói bảo hiểm toàn diện cho tài sản của bạn trước những rủi ro, hỏa hoạn đặc biệt. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm cháy nổ rủi ro mọi tài sản này nhé!

Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

Ở nước ta, cháy nổ và các rủi ro đặc biệt thường xuyên xảy ra gây ra những thiệt hại tổn thất nặng nề về người và tài sản. Do đó, để khắc phục những hậu quả nặng nề do cháy nổ, hỏa hoạn gây ra thì biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là mua bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm

– Đối tượng và phạm vi bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản của Bảo Việt sẽ bảo hiểm cho mọi đối tượng, mọi loại tài sản trước những rủi ro cháy nổ, hỏa hoạn

– Gói bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản có phạm vi bảo hiểm rộng hơn so với các gói bảo hiểm cháy nổ thông thường. Gói bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho những thiệt hại bất ngờ, không thể lường trước được về vật chất, tài sản được bảo hiểm gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào và không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm cũng như những sửa đổi đính kèm

2. Số tiền bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

– Số tiền bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản sẽ là mức bồi thường thiệt hại cao nhất thuộc trách nhiệm bảo hiểm mà công ty bảo hiểm phải trả khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm sẽ được tính bằng tổng giá trị của tài sản cố định, nguyên vật liệu, hàng của của từng hạng mục được bảo hiểm do bên mua kê khai trong danh mục tài sản được ký kết trong hợp đồng bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

– Trong thời hạn bảo hiểm mà có sự thay đổi về tổng giá trị tài sản thì bên mua cần phải thông báo cho công ty bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày bằng văn bản và được bên B chấp nhận sửa đổi bằng phụ lục, điều chỉnh giảm hoặc tăng phí bảo hiểm cho phù hợp

3. Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ

– Khi mua bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản thì bên mua cần phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho công ty bảo hiểm để theo dõi và quản lý rủi ro

– Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bên mua cần phải có trách nhiệm thông báo cho công ty bảo hiểm trong thời hạn 24h và không quá 5 ngày cần phải có thông báo bằng văn bản về những thiệt hại tổn thất

– Có trách nhiệm cung cấp và thu thập đầy đủ các chứng từ, giấy tờ liên quan tới hồ sơ liên quan đến hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường khi xảy ra thiệt hại tổn thất

Hãy mua bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản để bảo vệ tài sản của mình một cách toàn diện nhất. Mọi thắc mắc cần tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bảo việt quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc truy cập trực tiếp vào website: https://ibaoviet.vn/ để được tư vấn

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời