5 quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt

Khi mua bảo hiểm tai nạn con người của Bảo Việt mà chẳng may xảy ra rủi ro, tai nạn thì người được bảo hiểm sẽ được hưởng những quyền lợi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho chính người bảo hiểm cũng như gia đình về mặt tài chính để giảm thiểu thiệt hại. Dưới đây là 5 quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt bạn hãy tham khảo.

5 quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt
5 quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt

1. Quyền lợi tử vong và thương tật vĩnh viễn

– Nếu người được bảo hiểm chẳng may bị tai nạn dẫn đến thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả và bồi thường theo tỷ lệ của số tiền bảo hiểm đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm

– Mức bồi thường đối với quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người này:

+ Tổng số tiền bồi thường phải trả cho các thương tật do cùng 1 tai nạn sẽ được tính bằng cách cộng tất cả các phần trăm lại với nhau nhưng sẽ không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm. Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm này sẽ không còn bất kỳ một nghĩa vụ nào theo hợp đồng đối với người được bảo hiểm cho thương tật gặp phải sau đó

+ Bảo hiểm bảo việt sẽ chi trả những chi phí thực tế và hợp lý bao gồm các chi phí điều trị, cấp cứu, chi phí điều trị nội ngoại trú, chi phí bồi dưỡng

+ Trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm

2. Quyền lợi thanh toán chi phí y tế do tai nạn

– Nếu người được bảo hiểm bị thương tật, rủi ro mà cần phải điều trị y tế thì bảo hiểm tai nạn Bảo Việt sẽ chi trả những chi phí y tế cho bác sĩ, hoặc chữa bệnh bằng các phương pháp nắn khớp xương đến mức tối đa bằng số tiền đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm tai nạn

– Trong trường hợp mà người được bảo hiểm thanh toán một phần hoặc tất cả các chi phí từ các nguồn khác thì công ty bảo hiểm sẽ chỉ thanh toán phần vượt mức mà có thể được thanh toán từ các nguồn khác đó

3. Bồi thường hàng tuần cho thương tật tạm thời

– Nếu người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật toàn bộ tạm thời và không thể thực hiện được các nhiệm vụ liên quan đến nghề nghiệp thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán các chi phí định kỳ hàng tuần với số tiền được quy định trong hợp đồng bảo hiểm

– Số tiền thanh toán sẽ không vượt quá số tiền thu nhập hàng tuần tại thời điểm yêu cầu bồi thường cũng như không vượt quá thời gian quy định trong hợp đồng bảo hiểm

4. Quỹ giáo dục trẻ em

– Nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, mà người đó đã có gia đình và con nhỏ thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả và bồi thường quỹ giáo tục trẻ em theo số tiền đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm cho từng đứa con dưới 18 tuổi và tối đa là 3 người

5. Trợ cấp tang lễ

– Trong trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong do tai nạn thì công ty Bảo Việt cũng sẽ trợ cấp tang lễ theo mức quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Trên đây là 5 quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người của Bảo Việt bạn hãy tham khảo để có thể nắm rõ quyền lợi của mình khi tham gia gói bảo hiểm này. Nếu có nhu cầu tư vấn mua bảo hiểm hoặc chưa biết mua bảo hiểm tai nạn ở đâu thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời