Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy là gì?

Bảo hiểm thân tàu thủy là gói bảo hiểm nhằm bảo vệ cho những tổn thất về máy móc thiết bị, các bộ phận của vỏ tàu. Khi có tổn thất xảy ra thì công ty bảo hiểm thân tàu sẽ chi trả và bồi thường theo đúng với quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Một trong những vấn đề được khá nhiều người thắc mắc đó chính là tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy nội địa được hiểu như thế nào? Vì thế bài viết dưới đây ibaoviet sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan để bạn đọc có thể tìm hiểu thêm

Quy định tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy

Khi xảy ra những thiệt hại, tổn thất bộ phận của đối tượng bảo hiểm nằm trong phạm vi bảo hiểm thì người được bảo hiểm có thể khiếu nại công ty bảo hiểm về những thiệt hại, tổn thất đó. Thông thường thì công ty bảo hiểm sẽ thường xét bồi thường trong 2 trường hợp đó là chi phí đã sửa chữa và hư hại chưa sửa chữa.

Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy là gì?
Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy là gì?

1. Đối với chi phí sửa chữa

– Khi có tổn thất phát sinh về máy móc thiết bị, bộ phận vỏ tàu thì tàu sẽ được điều đi sửa chữa và những tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm thì việc sửa chữa này sẽ được tiến hành theo phương pháp đấu thầu và người thắng thầu sẽ được lựa chọn làm nơi sửa chữa tàu thủy

– Cuộc đấu thầu này sẽ được đại diện của người được bảo hiểm và người nhân danh họ để xem xét chấp nhận và công ty bảo hiểm sẽ có quyền từ chối nhà thầu do người được bảo hiểm gọi và sẽ có quyền gọi thầu khác và bổ sung nhà thầu nếu họ muốn

– Trong trường hợp mà công ty bao hiem than tau thuy noi dia giành quyền mở thầu cũng như yêu cầu gọi thêm nhà thầu thì người được bảo hiểm thân tàu thủy sẽ có quyền khiếu nại một khoản tiền đền bù cho khoảng thời gian chờ đợi gọi thầu. Khoản chi phí này sẽ được tính theo tỷ lệ 30% năm trên số tiền bảo hiểm cho khoảng thời gian chờ đợi kể từ khi gọi thầu theo yêu cầu của công ty bảo hiểm cho đến khi chấp thuận thầu

– Công ty bảo hiểm thân tàu sẽ có trách nhiệm bồi thường các chi phí khi tàu được điều đi sửa chữa: chi phí điều tàu, chi phí sửa chữa, chi phí thay mới, chi phí cho công tác vỏ tàu, chi phí đà cạn. Trong trường hợp mà người được bảo hiểm mà không thi hành các quyết định gọi thầu và kết quả đấu thầu bổ sung của công ty bảo hiểm thì công ty sẽ có quyền khấu trừ 15% số tiền bồi thường

Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy là gì?
Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy là gì?

2. Đối với hư hại chưa sửa chữa

– Đối với những hư hại chưa sửa chữa thì người mua bảo hiểm thân tàu thủy sẽ có quyền khiếu nại, bồi thường về việc giảm giá trị tàu vì những hư hại của tàu chưa được sửa chữa nếu việc sửa chữa này được tiến hành sau khi đơn bảo hiểm thân tàu mãn hạn

– Số tiền bồi thường những khiếu nại về hư hại, sửa chữa chính là số tiền giảm giá trị hợp lý trị giá trị giá trị thường của tàu khi đơn bảo hiểm thân tàu thủy kết thúc do những thiệt hại, tổn thất chưa sửa chữa gây ra. Tuy nhiên nó sẽ không vượt quá số chi phí sửa chữa hợp lý và cần thiết

– Ngoài ra, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm về những hư hại chưa sửa chữa trong các trường hợp mà xảy ra những thiệt hại, tổn thất toàn bộ xảy ra liên tiếp trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hoặc là đang trong thời gian gia hạn hợp đồng.

Trên đây là những quy định về tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu thủy nội địa. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn và giải đáp những thắc mắc về gói bảo hiểm này thì có thể liên hệ với Bảo hiểm bảo việt chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời