Tìm hiểu về bảo hiểm tai nạn công trình

Bảo hiểm tai nạn công trình được hiểu như thế nào? Những quy định về việc mua bảo hiểm tai nạn công trình như là một loại bảo hiểm dành cho những đối tượng làm trong công trình xây dựng. Những rủi ro sẽ được bồi thường khi mà công trình xảy ra những tổn thất về vật chất ở trong quá trình xây dững và cũng sẽ được bồi thường cho những người không thuộc vào công trình và chủ đầu tư. Công ty bảo hiểm cũng sẽ bồi thường cho công trình về những thiệt hại vật chất tới mức tối đa giá trị của công trình đã được cả hai thống nhất.

Bảo hiểm tai nạn công trình là gì?

Bảo hiểm tai nạn công trình chính là một thủ tục phải bắt buộc có ở trong những công trình để được cấp phép những như là thi công cho công trình xây dựng. Đối với những chủ đầu tư của công trình mà muốn xây dựng một công trình cá nhân và công cộng thì cũng phải xin giấy cấp phép xây dựng và gói bảo hiểm tai nạn công trình, cũng là một điều bắt buộc.

Tìm hiểu về bảo hiểm tai nạn công trình

Gói bảo hiểm này cũng sẽ được tính phí như sau: phí bảo hiểm = giá trị công trình x tỷ lệ phí bảo hiểm, trong đó thì tỷ lệ phí sẽ công ty bảo hiểm quy định và tỷ lệ phí này sẽ phụ thuộc chủ yế vào tỷ lệ rủi ro của các công trình sau khi những cán bộ của công ty bảo hiểm kiểm soát.

Quy định về viêc chọn mua bảo hiểm tai nạn công trình

Khoản a, mục 2 và điều 3 của thông tư 329 cũng đã quy định rõ: Các chủ đầu tư cũng sẽ chọn mua gói bảo hiểm tai nạn công ty trong khoảng thời gian xây dựng và trong những trường hợp mà lệ phí bảo hiểm đã được tính vào trong giá trị của bản hợp đồng công trình xây dựng.

Phạm vi của bảo hiểm tai nạn công trình

Tìm hiểu về bảo hiểm tai nạn công trình

Đền bù cho mọi rủi ro về tổn thất ở trong xây dựng trừ những trường hợp sau đây:

– Tổn thất phát sinh do hành vi cố ý

– Tổn thất mà không mang tính chất ngẫu nhiên

– Tổn thất mà không lượng hóa được bằng tiền

– Những tổn thất mang tính chất thảm họa

– Tổn thất đã phát sinh ở trong trường hợp mà bên mua bảo hiểm không có được quyền lợi có thể sẽ được bảo hiểm theo như quy định khoản 9 trong điều 3 của luật kinh doanh bảo hiểm.

Khoản 9 của điều 3 trong Luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định như sau: Quyền lợi của bảo hiểm chính là quyền chiếm hữu, quyền sở hữu, quyền sử dụng cùng với quyền tài sản, nghĩa vụ nuôi dưỡng và cấp dưỡng với những đối tượng đã được bảo hiểm.

Bảo hiểm về trách nhiệm cho bên thứ 3

Quy định về việc mua bảo hiểm tai nạn công nhân cho bên thứ 3: Điểm 6, điều 3, theo như nghị định 119 đã quy định, chủ thầu cần phải mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo như quy định của pháp luật khi mà bên nhận thầu triển khai xây dựng công trình.

Tìm hiểu về bảo hiểm tai nạn công trình

Phạm vi của bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3: Đối với những doanh nghiệp bảo hiểm mà có trách nhiệm bồi thường cho bên nhận thầu nếu như bên thứ 3 yêu cầu bên nhận thầu bồi thường cho những thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây ra cho bên thứ 3 trong khoảng thời hạn bảo hiểm và sẽ thuộc vào phạm vi của bảo hiểm.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời