Tại sao mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư là bắt buộc

Theo như  Nghị định 23/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 thì việc mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư sẽ được áp dụng với toàn bộ tài sản của các cơ sở mà có nguy cơ về cháy nổ gồm có: các công trình, nhà ở và những tài sản có gắn liền với công trình, nhà ở, máy móc và thiết bị, cùng những loại vật tư và hàng hóa là bắt buộc.

Điều cần biết khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư

Tại sao mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư là bắt buộc

Những công ty bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm và bồi thường trong các trường hợp như động đất, núi lửa phun hoặc là các biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do những biến cố an ninh và chính gây ra; tài sản khi bị đốt cháy; những tài sản khi mua bảo hiểm bị sét đánh trực tiếp và cháy nổ là do cố ý gây ra…

Tìm hiểu về mức phí bảo hiểm

Đối với những cơ sở có nguy cơ về cháy nổ trừ những cơ sở hạt nhân thì sẽ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản ở một địa điểm là dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư cũng được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu và nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm đã được quy định ở trong nghị định.

Dựa trên cơ sở về mức phí bảo hiểm theo quy định thì công ty bảo hiểm cùng với bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng có thể tự thỏa thuận và tăng mức phí được áp dụng đối với những cơ sở mà có nguy hiểm về cháy nổ, căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và cũng theo những quy định của luật pháp.

Tại sao mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư là bắt buộc

Đối với những cơ sở mà có nguy hiểm về cháy nổ thì sẽ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản ở một địa điểm từ 1000 tỷ đồng trở lên và những cơ sở hạt nhân thì công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư sẽ thỏa thuận mức phí của bảo hiểm theo như quy định pháp luật. Điều này cũn dựa trên cơ sở đã được công ty nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Quy đình bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Khoản tiền bồi thường bảo hiểm với những tài sản bị thiệt hại sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm của những tài sản đó trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo như quy định. Giảm trừ tối đa 10% khoản tiền bồi thường bảo hiểm ở trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ không thực hiện được đầy đủ những quy định dẫn tới việc tăng thiệt khai khi xảy ra cháy nổ.

Phía công ty bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho các khoản tiền phát sinh và tăng thêm bởi vì hành vi gian lận của khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư theo như những quy định của Bộ Luật hình sự.

Tại sao mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chung cư là bắt buộc

Những hoạt động mà sử dụng các nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư:

– Hỗ trợ việc tuyên truyền và phổ biến luật pháp, khoản chi sẽ không vượt quá 30% số tiền mà bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ việc trang bị những phương tiện và thiết bị PCCC dành cho lực lượng cảnh sát PCCC. Khoảng tiền mà chi cho nội dung này thì sẽ không vượt quá 40% số tiền thu thực tế từ bảo hiểm.

– Hỗ trợ việc khen thưởng về thành tích của tổ chức cũng như là cá nhân trực tiếp đã tham gia vào công tác PCCC. Tiền chi cũng sẽ không được vượt quá 10% số tiền mà bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ cho cảnh sát PCCC ở trong những hoạt động sau: Bồi dưỡng nghiệp vụ, điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, kiểm tra sự an toàn phòng cháy,… Khoản tiền chi cho nội dung này thì không được vượt quá 20% số tiền mà bảo hiểm thu được.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời