Quyền lợi và mức hưởng của bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến

Cho dù đã có gói bảo hiểm y tế thai sản đúng tuyến, tuy nhiên có nhiều ra đình vẫn muốn được sinh trái tuyến để thuận tiện cho việc đi lại hoặc là mong muốn tìm được bệnh viện chất lượng để sinh con, nhất là ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, chi phí khi sinh nở chính là điều mà khiến nhiều người phải thắc mắc khi sử dụng gói bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến. Theo quy định thì sử dụng gói bảo hiểm này thì người được bảo hiểm vẫn sẽ được hưởng 80% bảo hiểm khiến cho nhiều gia đình được an tâm hơn.

Quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến

Quyền lợi và mức hưởng của bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến

Mỗi chị em khi đi làm thì cũng đều được hưởng 2 loại bảo hiểm đó chính là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mỗi một loại bảo hiểm này sẽ có những quy định riêng về việc được hưởng về bảo hiểm thai sản trái tuyến. Cụ thể, đối với bảo hiểm y tế, theo như khoản 3 điều 22 ở Luật bảo hiểm y tế năm 2014 đã quy định “Trong trường hợp người mà có thẻ bảo hiểm y tế sẽ tự đi khám bệnh cũng như là chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

– Ở những bệnh viện tuyến trung ương sẽ là 40% chi phí điều trị nội trú.

– Ở những bệnh viện tuyến tỉnh sẽ là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày luật này và sẽ có hiệu lực cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở trong cả nước.

– Ở những bệnh viện tuyến huyện sẽ là 70% chi phí khám, chữa bệnh.

Như vậy, nếu phụ nữ mà tham gia gói bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến theo đối tượng người lao động, và nếu như không thuộc vào đối tượng tham gia gói bảo hiểm y tế nào khác, trong quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 của luật thì khi người lao động đi sinh con sẽ được chi trả khoảng 80% chi phí. Như vậy thì mẹ bầu nếu như mong muốn được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế thì cũng cần phải có giấy chuyển tuyến.

Quyền lợi của người lao động nghỉ khi nghỉ sinh con

Quyền lợi và mức hưởng của bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến

Trong suôt thời gian nghỉ sinh con, thì những lao động nữ sẽ được hưởng chế độ về thai sản theo như quy định của luật pháo về gói bảo hiểm xã hội, gồm có:

– Chế độ trợ cấp khi thay lương.

– Chế độ trợ cấp 1 lần.

Trong trường hợp các lao động nữ nghỉ thêm ngoài thời gian đã quy định thì sẽ không được hưởng lương theo như thảo thuận, đối với những người sử dụng lao động và trường hợp mà người lao động đi làm sớm khi mà chưa hết thời gian nghỉ sinh thì ngoài tiền lương của những ngày đi làm sẽ do người sử dụng lao động chi trả, thì người lao động vẫn sẽ tiếp tục được hưởng những trợ cấp thai sản theo như quy định của luật pháp cho tới khi hết kỳ nghỉ.

Theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014, thì khi người lao động sinh con cũng sẽ được hưởng những chế độ thai sản khi đáp ứng được những điều kiện:

– Lao động nữ.

– Đóng bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian khoảng 12 tháng trước khi sinh con.

Trong trường hợp khi mang thai cần phải nghỉ việc để có thể dưỡng thai theo như chỉ định của cơ sở khám bệnh mà có thẩm quyền thì cần phải đáp ứng được 2 điều kiện sau đây:

– Cần phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên và ở trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Quyền lợi và mức hưởng của bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến

– Cần phải đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở nên.

Bên cạnh đó, người chồng của sản phụ cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản khi mà sản phụ không tham gia gói bảo hiểm xã hội, trong điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014: Trong trường hợp sinh con nhưng lại chỉ có cha tham gia vào gói bảo hiểm xã hội thì người cha sẽ được trợ cấp một lần bằng 2 lần so với mức lương cơ bản trong tháng sinh con cho mỗi con (tức là 2 x 1.1150.000đ).

Việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thai sản trái tuyến về chế độ thai sản ở trong bảo hiểm xã hội là 2 quyền lợi và các chế độ khác nhau, có những điều kiện hưởng riêng biệt. Vì vậy, mà phụ nữ sinh con ở bệnh viện trái tuyến cũng chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi bảo hiểm y tế mà vẫn không ảnh hưởng tới chế độ thai sản.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời