Hiện nay, theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy thì các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nguy cơ xảy ra cháy nổ thì đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật. Vậy mức phí khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là bao nhiêu? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin về phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Hướng dẫn cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

– Theo quy định thì phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ được tính theo mức phí bảo hiểm tài sản được được tính trong thời hạn 1 năm. Nếu hết 1 năm thì cơ sở đó cần phải tiến hành mua gói bảo hiểm cháy nổ khác, còn đối với những sản phẩm bảo hiểm cháy nổ trên 1 năm thì sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng của thời hạn bảo hiểm

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là bao nhiêu?

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là bao nhiêu?

– Theo thông tư số 220/2010/TT-BTC thì phí bảo hiểm cháy nổ = số tiền bảo hiểm x tỷ lệ bảo hiểm. Trong đó:

+  Tỷ lệ phí bảo hiểm là tỷ lệ đã được quy định rõ trong biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

+ Số tiền bảo hiểm là số tiền chưa tính thuế VAT 10% và số tiền sẽ được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm cũng được tính trên cơ sở trung bình. Ngược lại, nếu số tiền bảo hiểm xác định theo giá trị tối đa thì sẽ tính phí bảo hiểm theo quy định sau: 

  • Nếu phí bảo hiểm cháy nổ được tính dựa trên cơ sở giá trị tối đa của bên mua bảo hiểm thì khi ký hợp đồng bảo hiểm công ty chỉ được thu 75% số phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa này
  • Đến cuối thời hạn bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm sẽ tính giá trị tài sản tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm cháy nổ dựa trên giá trị tối đa bình quân này
  • Ngược lại, nếu phí bảo hiểm thấp hơn số phí bảo hiểm mà bên mua đã nộp thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số chênh lệch cho bên mua bảo hiểm. Nhưng số phí bảo hiểm phải nộp không được thấp hơn 2/3 số phí bảo hiểm mà người mua đã nộp
  • Nếu mức phí bảo hiểm tính lại mà nhiều hơn mức phí bảo hiểm đã nộp thì mua bảo hiểm sẽ có trách nhiệm trả cho công ty bảo hiểm số phí bảo hiểm còn thiếu

– Trong thời gian bảo hiểm, mà xảy ra tổn thất cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường số tiền bảo hiểm, và số tiền bồi thường không vượt quá số tiền giá trị tối đa bình quân được tính đến thời điểm xảy ra tổn thất 

Trên đây là cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nếu bạn có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ, hoặc không biết mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu thì hãy liên hệ với ibaoviet.vn chúng tôi nhé!

 

LIÊN HỆ NHANH:

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Hãy để lại thông tin dưới đây, IBAOVIET sẽ liên hệ với bạn

Gọi tư vấn 0966.795.333
Call Now Button zalo-icon