Những quy định về nợ phí bảo hiểm cần phải nắm rõ

Theo những quy định mới nhất thì nợ phí bảo hiểm cần phải có tài sản bảo đảm để giảm tranh chấp và cạnh tranh không lành mạnh giữa những công ty bảo hiểm. Bên cạnh đó, nợ phí bảo hiểm cũng sẽ không được bồi thường theo quy định.

Những quy định về nợ phí bảo hiểm cần phải nắm rõ

Tình trạng mà khách hàng nợ đóng phí bảo hiểm cũng đã trở thành vấn nạn khá phổ biến ở những công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Quy định mới ở Thông tư 194/2014/TT-BTC đã có hiệu lực từ 1/2/2015 và ràng buộc điều kiện khách hàng nợ phí cần phải có tài sản bảo đảm.

Quy định về nợ phí bảo hiểm cần phải có tài sản đảm bảo

Theo như thông tư số 194/2014, quy định mới này sẽ cho phép các khách hàng được nợ phí bảo hiểm, nhưng cần phải có điều kiện ràng buộc. Đó chính là bên mua bảo hiểm cần phải có tài sản đảm bảo hay là bảo lãnh thanh toán, tất nhiên điều này cũng phải được thỏa thuận ở hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, thì trường hợp khách hàng nợ phí cũng như là có tài sản bảo đảm, công ty bào hiểm cùng với bên mua bảo hiểm cần phải thực hiện theo quy định của luật pháp về giao dịch bảo đảm. Điều này cũng sẽ đồng nghĩa với việc tài sản bảo đảm cần phải có giá trị ít nhất là bằng số phí bảo hiểm còn phải nộp và phải có tài liệu để chứng minh thuộc sở hữu của bên mua bảo hiểm và cũng chưa được sử dụng để thế chấp, cầm cố hoặc là bảo đảm thực hiện những trách nhiệm khác của bên mua bảo hiểm. Còn nếu như nợ phí bảo hiểm mà có bảo lãnh thanh toán thì tổ chức khi thực hiện bảo lãnh cần phải có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cũng như là phải có hợp đồng về bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm. Đối với quy định mới này, thì công ty bảo hiểm cũng sẽ đỡ được nỗi lo mất phí bởi vì nợ xấu.

Những quy định về nợ phí bảo hiểm cần phải nắm rõ

Thông tư 194/2014 cũng đã quy định rõ về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm, gồm có cả thời gian gia hạn và được ấn định rõ không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày trong hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, thay vì để những bên tự cam kết trong hợp đồng bảo hiểm như trước đây. Thậm chí, là đối với trường hợp đóng phí 1 lần và thời hạn bảo hiểm dưới 30 ngày thì thời hạn thanh toán phí bảo hiểm cũng sẽ không được vượt quá thời hạn bảo hiểm.

Cùng với việc quy định về tài sản bảo đảm, thì việc khống chế 30 ngày về thời hạn thanh toán phí sẽ được cho là hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa những công ty bảo hiểm, khi trước đó, thì cũng có nhiều công ty bảo hiểm cho “thoải mái” nợ phí để có thể “giữ chân” khách hàng. Cùng với đó, thì sẽ hạn chế được tranh chấp phát sinh khi mà sự kiện bảo hiểm sẽ xảy ra, khi công ty bảo hiểm từ chối việc bồi thường do các khách hàng vẫn còn dây dưa về phí bảo hiểm.

Để đi tới quy định trên, thì trước khá nhiều đề xuất trái chiều của công ty bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) cũng đã thể hiện được rõ quan điểm cương quyết không khuyến khích nợ phí bảo hiểm không theo đúng thỏa thuận ở trong hợp đồng, bởi tập quán quốc tế chính là khách hàng cần phải trả phí trước khi nhận được bảo vệ.

Nợ phí bảo hiểm liệu có được bồi thường?

Theo như quy định hiện hành, thì nhà bảo hiểm sẽ chỉ được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm khi mà các khách hàng đã nộp phí và khi đó thì trách nhiệm bảo hiểm mới phát sinh. Quy định thì đơn giản như vậy, song thực trạng của việc dành cho việc nợ phí, dẫn tới tranh chấp muôn hình vạn trạng cũng như kéo dài nhiều năm, qua nhiều cấp xét xử, đã khiến cho những công ty bảo hiểm không chỉ tốn thời gian cùng với nhân sự theo đuổi vụ kiện, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh và sự uy tín đối với khách hàng.

Cần phải kiên quyết với tình trạng nợ phí bảo hiểm

Cho dù là nợ phí bảo hiểm dẫn tới nhiều hậu quả, mà trong đó có các vụ kiện kéo dài nhiều năm về tranh chấp bồi thường, về đòi nợ phí, tuy nhiên thì thực tế do cạnh tranh, giành khách, đã có nhiều công ty bảo hiểm chưa thực sự “cứng rắn” đối với việc nợ phí. Lãnh đạo của những công ty bảo hiểm cũng đều khẳng định, không cho các khách hàng nợ phí bảo hiểm, tuy nhiên khi triển khai ở cấp cơ sở, thì có không ít các trường hợp lại không tuân thủ chủ trương này.

Những quy định về nợ phí bảo hiểm cần phải nắm rõ

Khi mà có sự tranh chấp về bồi thường, mà nguyên nhân đó lại xuất phát từ lý do nộp phí chậm, thì Điều 15, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã nêu ở trên thường được viện dẫn. Nhưng xét cụ thể thì tình tiết những vụ tranh chấp và cũng không chỉ đơn giản đó là không nộp phí thì bản hợp đồng sẽ hết hiệu lực và cũng không cần phải bồi thường. Hai vụ việc tranh chấp được nêu trên sẽ kéo dài nhiều năm và tới gần đây mới kết thúc cho thấy được sự phức tạp cùng với vai trò quan trọng của những thỏa thuận khác ở trong giấy chứng nhận bảo hiểm và trong những quy tắc bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm. Nhất là hợp đồng bảo hiểm đã được coi là hết hiệu lực khi mà các khách hàng không nộp phí theo đúng thời hạn quy định, nhưng khi công ty bảo hiểm cũng đã thu khoản phí bị chậm đó, tức là công ty chấp nhận khôi phục lại hiệu lực của hợp đồng.

Đó chính là các quy định nợ phí bảo hiểm mới nhất cần phải nắm rõ, nhất là đối với những công ty bảo hiểm ở Việt Nam. Với các quy định này, thì công ty bảo hiểm có thể khắc phục đươc tình trạng nợ phí còn tồn đọng kéo dài. Đây cũng là công cụ để cho các công ty bảo hiểm đàm phán với khách hàng, nếu như khách hàng đề nghị nợ phí thì cần phải có tài sản để bảo đảm.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời