Người tham gia phải làm sao nếu công ty bảo hiểm phá sản

Nhiều người tham gia bảo hiểm rất lo lắng rằng nếu mình có tham gia bảo hiểm nhưng không may công ty bảo hiểm xảy ra vấn đề và phá sản. Khi đó những người tham gia bảo hiểm phải làm sao. Nếu bạn đang tham gia bảo hiểm và có lo lắng về vấn đề này thì có thể đọc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Người dân phải làm sao nếu công ty bảo hiểm phá sản

Khi tham gia bảo hiểm người dân có thể yên tâm vì nếu công ty có bị phá sản thì quyền lợi của các bạn vẫn được đảm bảo vì:

Người tham gia phải làm sao nếu công ty bảo hiểm phá sản

Thứ nhất: Các doanh nghiệp bảo hiểm phải có đủ khả năng tài chính để đáp ứng khả năng chi trả với người tham gia bảo hiểm. Cụ thể đơn vị này phải luôn duy trì số vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định và số vốn này phải ổn định trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, đơn vị bảo hiểm phải có nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng với quy mô hoạt động để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh mình. Hơn nữa, sau khi thu phí bảo hiểm của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập quỹ dự phòng đầy đủ để có khả năng chi trả cho người tham gia bảo hiểm. Thế nên người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng tài chính của công ty bảo hiểm.

Thứ hai: Các hạng mục đầu tư vốn và việc đầu tư vốn của doanh nghiệp phải được thực hiện an toàn, hiệu quả để làm sao đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.

Thứ baDoanh nghiệp bảo hiểm phải chịu sự kiểm tra và giám sát về nội dung và phạm vi hoạt động bởi Bộ Tài Chính bao gồm quy tắc điều khoản, biểu phí bảo hiểm, địa bàn triển khai, đối tượng khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm muốn thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động cũng phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Các công ty bảo hiểm phải hoạt động dựa trên Luật kinh doanh bảo hiểm

Thứ tư: Ngay cả khi doanh nghiệp bảo hiểm trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ, duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không tương ứng với quy mô hoạt động thì các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị đặt vào trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, Giấy phép thành lập và hoạt động sẽ bị Bộ Tài Chính thu hồi.

Người tham gia phải làm sao nếu công ty bảo hiểm phá sản

Thứ năm: Ngoài các biện pháp trên, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm giải thể, phá sản thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển giao toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm đã ký cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác theo thỏa thuận hay theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Bên cạnh việc  chuyển giao hợp đồng bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm cũng phải chuyển giao tài sản, các quyền hành.

Thứ sáu: Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm để không để các doanh nghiệp bảo hiểm rơi vào trường hợp phá sản.

Qua bài viết trên, các bạn không còn phải lo nếu các công ty bảo hiểm có bị phá sản nữa nhé. Mặc dù các doanh nghiệp này có bị phá sản thì hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn được một đơn vị khác có trách nhiệm chi trả. Các bạn có thể an tâm khi mua các gói bảo hiểm tại ibaoviet.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời