Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản

Bên cạnh những quyền lợi mà khách hàng được hưởng thì bên mua bảo hiểm cần có trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản để có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi mà chương trình bảo hiểm này đem lại. Dưới đây là một số quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ khi mua bảo hiểm tài sản kỹ thuật bảo việt bạn đọc hãy tham khảo

Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản
Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trách nhiệm và nghĩa vụ khi giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trách nhiệm và nghĩa vụ chủ yếu của bên được bảo hiểm khi giao kết, ký kết và thực hiện HĐBH tài sản của bảo việt là:

+ Cung cấp thông tin đầy đủ và cần thiết có liên quan đến việc giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản;

+ Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế, đề phòng tổn thất cho tài sản được bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc cần thiết để doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiến hành truy đòi người có lỗi gây ra thiệt hại, tổn thất cho tài sản được bảo hiểm

+ Đóng phí bảo hiểm

+ Thông báo cho công ty bảo hiểm trong những trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro

1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin

– Bên mua bảo hiểm cần có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực các thông tin quan trọng và cần thiết có liên quan đến đối tượng bảo hiểm và người được bảo hiểm… mà bảo hiểm bảo việt yêu cầu để có thể đánh giá rủi ro có thể chấp nhận bảo hiểm hay không và định phí bảo hiểm một cách chính xác nhất

– Thông tin phải được cung cấp ngay khi bên mua bảo hiểm có ý định giao kết hợp đồng bảo hiểm bằng việc điền vào giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của bảo hiểm bảo việt

Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản
Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Nếu có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến những thông tin đã cung cấp va làm thay đổi, gia tăng rủi ro thì bên được bảo hiểm cũng cần có trách nhiệm thông báo. Trước những sự gia tăng rủi ro đó thì doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiếp tục bảo hiểm và thu thêm phí hoặc ngừng bảo hiểm

– Công ty bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm tài sản và thu phí bảo hiểm tính đến thời điểm ngừng thực hiện hợp đồng nếu bên mua cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm ký kết hợp đồng bảo hiểm để được bồi thường hoặc không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho CTBH

2. Nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm

– Phí hợp đồng bảo hiểm tài sản được xác định bằng tỷ lệ phí bảo hiểm x số tiền bảo hiểm. Mức phí này được xác định theo năm và chịu thuế giá trị gia tăng. Hiện nay mức thuế suất giá trị gia tăng của tài sản ở nước ta được tính bằng 10%. Còn số tiền bảo hiểm sẽ được 2 bên thỏa thuận với nhau dựa trên giá trị của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng và số tiền bảo hiểm sẽ được ghi rõ ràng, cụ thể trong đơn bảo hiểm

– Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định cho từng đối tượng, tài sản và tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà sẽ có sự điều chỉnh gia tăng và chính sách khách hàng của CTBH. Tỷ lệ phí bảo hiểm thấp hay cao cũng phụ thuộc vào khả năng tự bảo hiểm và yếu tố thị trường của bên được bảo hiểm

Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản
Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Phí bảo hiểm có thể đóng bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản và nếu khách hàng đóng phí bảo hiểm bằng đồng tiền nào thì công ty bảo hiểm cũng sẽ thanh toán bồi thường bằng đồng tiền đó. Trừ khi có thỏa thuận khác trong hợp đồng thì bên được bảo hiểm cần phải thực hiện nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm ngay sau khi đã ký kết hợp đồng bảo hiểm

Trên đây là một số quy định về trách nhiệm thực hiện của bên mua bảo hiểm khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản. Bạn đọc hãy tham khảo để tìm hiểu và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình để được hưởng đầy đủ quyền lợi mà chương trình bảo hiểm này đem lại

 

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời