ibaoviet.vn xin giới thiệu tới quý khách hàng giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý khách hàng, nhà tổ chức có nhu cầu tìm hiểu và mua sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (LPI)

Chi tiết GYC bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Hoặc quý khách hàng có thể tham khảo File Word tại đây: GYC bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư

Các yêu cầu về thông tin và câu hỏi trong bảng này được dùng cho mục đích xem xét bảo hiểm, đề nghị Người yêu cầu trả lời càng chi tiết càng tốt và không được bỏ sót thông tin. Xin cảm ơn!

 

PHỤ LỤC 1

 

 

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

 

LƯU Ý
·         Đề nghị trả lời đầy đủ Tất cả các câu hỏi dưới đây. Có thể cung cấp hoặc bổ sung thêm chi tiết nếu cần thiết
·         Với các câu hỏi có hộp để trống, vui lòng đánh dấu X vào các hộp trống đó

 

I.             CÁC THÔNG TIN CHUNG
 

(1)   Người yêu cầu bảo hiểm

 

(2)   Địa chỉ trụ sở chính

 

(3)   Địa chỉ văn phòng chi nhánh và thành viên hợp danh của Người yêu cầu bảo hiểm

 

(4)   Văn phòng, công ty luật được thành lập khi nào / /

 

(5)   Nêu rõ lĩnh vực kinh doanh theo Giấy phép hoạt động của văn phòng, công ty luật

 

(6)  Trong 5 năm vừa qua, văn phòng/công ty luật có bị sáp nhập, mua lại hay hợp nhất hoặc tên của văn phòng, công ty luật có bị thay đổi không?                                                                                                           Có q  Không q

Nếu Có, vui lòng nêu rõ chi tiết

 

(7) Chi tiết toán bộ về thành viên điều hành hoặc thành viên hợp danh

 

Họ và tên Trình độ chuyên môn (số thẻ luật sư, ngày tháng năm cấp, kinh nghiệm hành nghề luật sư) Vị trí, chức vụ trong văn phòng/công ty luật và thời gian giữ chức vụ

 

(8) Số lượng thành viên trong văn phòng/công ty luật

Cấu trúc theo chuyên môn, nghiệp vụ Số lượng
ü  Thành viên điều hành, thành viên hợp danh, người lãnh đạo
ü  Luật sư có thẻ luật sư
ü  Luật sư tập sự
ü  Trợ lý luật sư
ü  Nhân viên hành chính (lễ tân, văn thư, phiên dịch, kế toán, quản lý nhân sự)

 

(9) Văn phòng/Công ty luật, thành viên điều hành, thành viên hợp danh, nhân viên có quản lý, sở hữu hoặc kiểm soát tài chính với Ngân hàng, công ty quản lý tài chính, tổ chức cầm cố hoặc cho vay, công ty bảo lãnh, công ty bất động sản hoặc thực hiện công việc trong vai trò là người quản lý, người điều hành, người bảo lãnh, giám đốc hay trợ lý giám đốc cho các công ty đó không?                                                                                                                      Có q  Không q

Nếu Có, đề nghị nêu rõ tên các công ty

 

 

II.          CÁC THÔNG TIN VỀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

(1) Doanh thu từ hoạt động hành nghề chuyên môn của văn phòng/công ty luật
ü  Ước năm tài chính sắp tới
ü  Doanh thu năm tài chính hiện tại
ü  Doanh thu năm tài chính đã qua

 

(2) Tỉ trọng doanh thu phí dịch vụ từ các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính hiện tại

Hoạt động kinh doanh Tỉ trọng (tính theo % doanh thu phí dịch vụ)
ü  Hoạt động tranh tụng, giải quyết tranh chấp
ü  Hoạt động chuyển nhượng bất động sản
ü  Công việc liên quan đến bất động sản
ü  Tư vấn pháp luật
ü  Tư vấn các vấn đế liên quan đến bản quyền, sáng chế, sở hữu trí tuệ
ü  Hoạt động liên quan đến các vấn đề có tính chất thương mại, nhưng không mang bản chất pháp lý
ü  Các vấn đề khác (đề nghị liệt kê chi tiết)

 

(3) Văn phòng/công ty luật đã hoạt động tại nước ngoài hay có ý định hoạt động tại nước ngoài không? Có q  Không q

Nếu Có, đề nghị nêu cụ thể:

  • Hành nghề luật sư tại quốc gia nào? Và tỉ trọng doanh thu phí từ hoạt động tại quốc gia đó chiếm bao nhiêu % trong tổng doanh thu?

 

  • Các biện pháp để quản lý hoạt động hành nghề luật sư tại các quốc gia đó.

 

III.       BẢO HIỂM TRƯỚC ĐÂY/TỔN THẤT TRƯỚC ĐÂY

 

(1)   Người yêu cầu bảo hiểm đã từng được bảo hiểm trước đây chưa?  Có q  Không q
Nếu có, xin nêu rõ
Tên Công ty bảo hiểm Thời hạn hợp đồng Mức trách nhiệm
1.
2.
3.
4.

 

(2)   Người yêu cầu bảo hiểm đã bao giờ bị từ chối bảo hiểm chưa?       Có q  Không q
Bảo hiểm trước đây
(a)    Có yêu cầu tăng phí không?                                                     Có q  Không q
(b)   Có yêu cầu có những hạn chế riêng không?                              Có q  Không q
(c)    Đã bị Công ty bảo hiểm cũ chấm dứt/không nhận tái tục không? Có q  Không q
 

Nếu có, xin cho biết thêm những chi tiết này

(3)   Xin cho biết các chi tiết sau đây
(a)    Có khiếu nại nào được lập nhằm chống lại văn phòng/công ty luật trong vòng 5 năm vừa qua không?

Có q  Không q

Nếu Có, đề nghị nêu rõ số tiền khiếu nại và chi tiết khiếu nại

 

(b)   Có tình huống nào hay sự kiện nào có khả năng dẫn đến một khiếu nại chống lại văn phòng/ công ty luật không?

Có q  Không q

Nếu Có, đề nghị nêu rõ chi tiết vụ việc

 

IV.        NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỒI THƯỜNG

 

(1)   Hạn mức đối với mỗi khiếu nại
(2)   Tổng hạn mức bồi thường đối với mọi khiếu nại

(3)   Mức khấu trừ đối với mỗi và mọi khiếu nại của Người được bảo hiểm

 

  1. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG YÊU CẦU

(1)  Điều khoản Mở rộng thời hạn thông báo bồi thường                                             Có q  Không q

(2)  Điều khoản mất mát tài liệu                                                                                  Có q  Không q

Nếu Có, số tiền bồi thường là bao nhiêu

 

 

(3) Điều khoản bổ sung/ loại bỏ thành viên

  • Thành viên mới gia nhập Văn phòng/Công ty Có q  Không q
  • Thành viên chấm dứt quan hệ lao động Có q  Không q

Nếu yêu cầu điều khoản này, nêu rõ tên thành viên và ngày gia nhập/ngày chấm dứt quan hệ lao động

 

 

(4) Bảo hiểm trách nhiệm công cộng                                                                  Có q  Không q

Nếu Có, đề nghị nêu rõ hạn mức trách nhiệm

 

Tôi/chúng tôi xin tuyên bố rằng những báo cáo và chi tiết này đều đúng sự thật và chúng tôi không khai báo sai hoặc che dấu một chi tiết nào. Chúng tôi đồng ý là Giấy yêu cầu bảo hiểm này cùng với những thông tin khác mà chung tôi cung cấp sẽ là một bộ phận dựa trên cơ sở đó Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Việc ký Giấy yêu cầu này không ràng buộc việc Người yêu cầu hay Bảo hiểm Bảo Việt phải hoàn chỉnh việc bảo hiểm này.

Ký ngày

 

LIÊN HỆ NHANH:

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Hãy để lại thông tin dưới đây, IBAOVIET sẽ liên hệ với bạn

Gọi tư vấn 0966.795.333
Call Now Button zalo-icon