Giới thiệu chung về tập đoàn Bảo Việt

Năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh tổng thể trên cơ sở khơi thông mọi nguồn lực, tăng cường hợp tác nội bộ trên toàn hệ thống Bảo Việt, hướng tới hoànt hành mục tiêu chiến lược kinh doanh 5 năm 2011 -2015 của Tập doàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020.

TỔNG QUAN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Thành lập:
15/01/1965

Lĩnh vực kinh doanh:
Tập đoàn Bảo Việt cung cấp các dịch vụ tài chính – bảo hiểm toàn diện, trọn gói, bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý quỹ, chứng khoán, đầu tư,…

Nhân viên: (năm 2016)
5.616 nhân viên
Trên 120.000 đại lý và tư vấn viên trên toàn quốc

Tổng doanh thu hợp nhất hàng năm:
20.789 tỷ VNĐ (năm 2015)

Văn phòng đại diện trên toàn quốc:
134 công ty thành viên trên 63 tỉnh thành của Việt Nam (năm 2016)

700 phòng giao dịch bảo hiểm trên toàn quốc và 200 chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ và các dịch vụ khác.

Giới thiệu về tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở tập đoàn Bảo Việt

1/ Tổng quan

Năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh tổng thể trên cơ sở khơi thông mọi nguồn lực, tăng cường hợp tác nội bộ trên toàn hệ thống Bảo Việt, hướng tới hoànt hành mục tiêu chiến lược kinh doanh 5 năm 2011 -2015 của Tập doàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020.

Cổ phiếu BVH hấp dẫn nhà đầu tư: Tập đoàn Bảo Việt là công ty niêm yết có vốn hóa thì trường lớn, cổ phiếu BVH đóng vài trò dẫn dắt trong nhóm ngành tài chính bảo hiểm, thanh khoản cao và luôn nằm trong danh mục sở hữu của các quỹ ETFs nước ngoài tại Việt Nam.

***

Thành lập ngày 15/1/1965, đến nay Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số 25 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam được Nhà nước công nhận và xếp hạng.

Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 200 chi nhánh và công ty thành viên trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 01/2015, Bảo Việt đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Bảo Việt được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 từ tháng 8/2001 và ISO 9001:2008 vào năm 2009.

Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2016, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 13.687 tỷ đồng. Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thành công trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài (HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài đầu tiên của Bảo Việt từ 2007 – 2012) với nhà đầu tư chiến lược Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản chính thức sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn kể từ ngày 20/12/2012.

2/ Hoạt động kinh doanh

Trong quá trình phát triển, Bảo Việt liên tục đạt được những thành tích vượt trội, doanh thu, lợi nhuận và các khoản đóng góp ngân sách Nhà nước liên tục tăng, doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân trên 20% trong 5 năm qua.

Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt là 25.675 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.165 tỷ đồng.
Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2016 đạt 72.996 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 13.687 tỷ đồng.
Tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt – Công ty Mẹ là 1.400 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.022 tỷ đồng, tăng trưởng 1,01% so với năm 2015, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5%, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.
Lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.873 tỷ đồng, tăng 1.2%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, đầu tư, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2015-2020.

3/ Nhân sự

Bảo Việt hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Với mạng lưới trên 120.000 đại lý và tư vấn viên trải đều trên khắp các tỉnh thành, Bảo Việt thu hút nhiều cán bộ có kinh nghiệm và tận tình với công việc nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Bảo Việt đã tiến hành hoàn thiện hệ thống quản lý hiệu quả làm việc tại Trụ sở chính các đơn vị; tăng cường tuyển dụng cán bộ có chất lượng cao và thực hiện việc tuyển dụng tập trung tại Trụ sở chính đảm bảo việc tuyển chọn công khai và đúng quy định; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ, tập trung đào tạo theo Bản đồ học tập cho gần 2.600 lượt cán bộ và các đơn vị cũng đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 6.000 lượt cán bộ. Các đơn vị đã hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo và quản lý, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả

Trong năm 2016, Bảo Việt tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc và đề cao xây dựng văn hóa làm việc theo hiệu quả công việc. Bảo Việt đã từng bước áp dụng các hệ thống quản lý hiệu quả làm việc gắn với cơ chế lương thưởng cạnh tranh. Bảo Việt chú trọng đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống theo “Bản đồ học tập chung” và “Bản đồ học tập chuyên môn nghiệp vụ” với 145 khóa đào tạo về khả năng lãnh đạo, quản lý, và phát triển năng lực cá nhân. Trong mấy năm qua, hơn 6.000 cán bộ đã hoàn thành các khóa học theo Bản đồ học tập.

4/ Cơ cấu tổ chức

Là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm kinh doanh đa ngành, với ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 59,92% vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% vốn điều lệ
Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine do tập đoàn Bảo Việt đầu tư 51% vốn điều lệ
Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 60% vốn điều lệ
Các công ty liên kết do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư vốn

5/ Lĩnh vực hoạt động

Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, Tập đoàn Bảo Việt đã, đang và sẽ không ngừng mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ:
Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
Dịch vụ ngân hàng
Đầu tư, kinh doanh, quản lý dịch vụ bất động sản
Bảo Việt đã thiết lập quan hệ với nhiều công ty tái bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới như Munich Re, Swiss Re, CCR, Hannover RE, AON, Athur Gallagher, Marsh… Mối quan hệ hợp tác quốc tế rộng lớn của Bảo Việt vừa giúp Tập đoàn tăng cường khả năng hợp tác, vừa giúp phân tán rủi ro, tăng khả năng thanh toán.

Với hoạt động kinh doanh đa ngành, với mô hình tổ chức, cơ chế quản lý kinh doanh mới, với thế và lực mới, Bảo Việt luôn là sự lựa chọn đúng đắn, là người bạn đồng hành tin cậy của các cá nhân và tổ chức.

Nguồn: baoviet

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời