Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Để trả lời cho câu hỏi đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? Gồm có những hình thức bảo hiểm nào? Xin mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết sau đây.

Những đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng được bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) gọi chung đó là TNDS, các hậu quả pháp lý mà luật dân sự đã quy định đối với trường hợp cá nhân hay tổ chức mà có nghĩa vụ dân sự tuy nhiên lại không thực hiện hoặc là thực hiện không được đúng nghĩa vụ dân sự đó và vì vậy phải chịu trách nhiệm đối với bên có quyền (tổ chức hay cá nhân khác).

Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Nghĩa vụ dân sự chính là việc mà theo đó, một hoặc là nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) sẽ phải chuyển giao vật và chuyển giao quyền cũng như là trả tiền hoặc là giấy tờ mà có giá, thực hiện những công việc khác hoặc là không được thực hiện công việc nhất định bởi vì lợi ích của một hoặc là nhiều các chủ thể khác (bên có quyền).

Những người không thực hiện hoặc là thực hiện không được đúng nghĩa vụ dân sự thì sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự khi mà có lỗi cố ý hay là vô ý, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác hoặc là pháp luật đã có quy định khác. Trong những hậu quả pháp lý theo nhưu uy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã quy định về trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại.

Theo như điều 307, trong mục 3, chương XVII, Bộ Luật dân sự CHXHCN Việt Nam, thì trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại gồm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và trách nhiệm để bù đắp những tổn thất về tinh thần:

Trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại về vật chất chính là trách nhiệm bù đắp tổn thất về vật chất thực tế và sẽ được tính thành tiền do bên vi phạm gây ra, gồm có những tổn thất về tài sản và các chi phí hợp lý để có thể ngăn chặn cũng như hạn chế và khắc phục được những thiệt hại và thu nhập thực tế bị mất hoặc là bị giảm sút.

Trách nhiệm để bù đắp cho những tổn thất về tinh thần: người gây thiệt hại về tinh thần dành cho người khác do xâm phạm tới tính mạng, danh dự, sức khỏe, nhân phẩm và sự uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi và cải chính công khai thì còn phải bồi thường một khoản tiền để có thể bù đắp cho những tổn thất về tinh thần cho những người bị thiệt hại. Như vậy, những đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự nếu như nói cụ thể hơn đó chính là trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh theo như quy định về TNDS của luật pháp.

Những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba hay còn gọi là bảo hiểm ô tô bắt buộc, bảo hiểm xe máy bắt buộc,..

Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm TNDS của các chủ xe cơ giới đối với những hành khách trên xe;

Bảo hiểm TNDS của các chủ xe đối với những hàng hoá vận chuyển;

Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp, công ty xây dựng;

Bảo hiểm TNDS của chủ tàu biển;

Bảo hiểm trách nhiệm ở trong bảo hiểm đóng tàu;

Bảo hiểm TNDS của những chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu cá, tàu sông..);

Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hành khách và những hàng hóa dễ cháy, dễ nổ ở trên đường thủy nội địa;

Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển tổng hợp;

Bảo hiểm TNDS của những người vận chuyển hàng không;

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ở trong những lĩnh vực như là tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, kiểm toán, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế cùng với môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;

Bảo hiểm TNDS của những chủ sử dụng lao động;

Bảo hiểm trách nhiệm cho sản phẩm;

Bảo hiểm trách nhiệm cho công cộng;

Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc và nhân viên;

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của những chủ vật nuôi….

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời