Cách phân loại những loại hình bảo hiểm

Hoạt động bảo hiểm của thời kì sơ khai thì chỉ có duy nhất một loại hình bảo hiểm đó chính là bảo hiểm hàng hải. Còn thời điểm hiện tại thì có rất nhiều hình thức bảo hiểm khác nhau, nhằm đáp ứng được những nhu cầu về mọi mặt trong đời sống của con người. Để có thể quản lý được các loại bảo hiểm này thì người ta đã phân loại thành những nhóm khác nhau dựa vào những tiêu chí cụ thể sau đây:

Cách phân loại những loại hình bảo hiểm hiện nay

1. Dựa vào những đối tượng bảo hiểm

Căn cứ vào các đối tượng bảo hiểm thì toàn bộ những loại hình nghiệp vụ bảo hiểm sẽ được phân chia thành 3 nhóm chính đó là bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản cùng với bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

– Bảo hiểm con người: đối tượng của loại hình này đó chính là sức khỏe, thân thể và tính mạng của con người. Khi ký kết hợp đồng thì mọi người cần phải nộp phí bảo hiểm để có thể thực hiện được mong muốn, nếu như xảy ra những rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cũng như là thân thể thì người ký kết hợp đồng bảo hiểm sẽ được thụ hưởng một khoản tiền dó chính người bảo hiểm chi trả. Bảo hiểm con người có thể là những loại hình như bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm tai nạn con người,…

Cách phân loại những loại hình bảo hiểm

– Bảo hiểm tài sản: Đây chính là loại hình bảo hiểm mà lấy tài sản để làm đối tượng được bảo hiểm. Khi xảy ra những rủi ro hay tổn thất về tài sản như là hủy hoại, mất mát về vất chất thì người bảo hiểm sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho những người được bảo hiểm, khoản bồi thường sẽ căn cứ vào giá trị thiệt hại trên thực tế cùng với mức độ bảo đảm thuận tiện ở hợp đồng.

– Bảo hiểm về trách nhiệm dân sự: Đối tượng bảo hiểm sẽ là trách nhiệm phát sinh do những ràng buộc ở trong quy định của luật dân sự, cho nên, người được bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho người thứ 3 bằng tiền mặt, bởi các thiệt hại đã gây ra do hành vi của bản thân hoặc là do chính sự vận hàng của tài sản thuộc quyền sở hữu của chính mình.

2. Phân loại theo như cách thức quản lý

Đối với biện pháp phân loại này thì những nghiệp vụ bảo hiểm sẽ được phân chia thành 2 hình thức đó là bắt buộc và tự nguyện.

– Loại bảo hiểm bắt buộc: Đã được hình thành dựa trên cơ sở luật định với mục đích đó là bảo vệ về quyền lợi của nạn nhân ở trong những vu tổn thất, cũng như là bảo vệ loại ích cho nền kinh tế xã hội.

Cách phân loại những loại hình bảo hiểm

Những hoạt động nguy hiểm mà dẫn tới tổn thất cho con người cũng như là tài chính trầm trọng cũng sẽ gắn liền với trách nhiện dân sự nghề nghiệp thì thường sẽ là đối tượng của sự bất buộc này. Những sự bắt buộc cũng chỉ là đối với những đối tượng mua bảo hiểm chứ không phải là bắt buộc mua bảo hiểm tại đâu. Tính chất tương thuận của những hợp đồng bảo hiểm thì vẫn được giữ nguyên bởi vì người được bảo hiểm sẽ tự do chọn lựa nhà bảo hiểm cho bản thân.

– Loại bảo hiểm tự nguyện: Đây là loại hình bảo hiểm mà hợp đồng sẽ được ký kết phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức cũng như là sự cân nhắc của người được bảo hiểm. Đây cũng chính là tính chất vốn của loại bảo hiểm thương mại khi mà nó có vai trò như là một hoạt động dịch vụ cho sinh hoạt hay là sản xuất của con người.

3. Phân loại theo như mục đích hoạt động

Với cách phân loại này thì sẽ chia thành 2 hình thức bảo hiểm đó là bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội. Trong đó thì bảo hiểm thương mại có mục đích là lợi nhuận còn bảo hiểm xã hội thì nhằm phục vụ cho những chính sách xã hội của nhà nước.

4. Phân loại bảo hiểm theo kỹ thuật

Theo cách thức phân loại này thì những loại hình bảo hiểm sẽ được chia thành 2 loại đó là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, cũng tương ứng đối với 2 kỹ thuật này đó chính là tồn tích vốn và phân bổ.

Cách phân loại những loại hình bảo hiểm

– Bảo hiểm nhân thọ chính là loại bảo hiểm nhằm bảo đảm cho những rủi ro có tính chất thay đổi một cách rõ rệt theo như đối tường và thời gian, thường thì sẽ gắn liền cùng với tuổi thọ của người được bảo hiểm và những hợp đồng của hình thức này thì thường sẽ dài hạn.

– Loại bảo hiểm phi nhân thọ: Loại bảo hiểm này sẽ bảo đảm cho những rủi ro có thể xảy ra và với tính chất ổn định theo thời giản, thường thì sẽ độc lập đối với tuổi thọ của con người. Thời gian ký kết hợp đồng ngắn hạn và thường là 1 năm.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời