Khi tham gia chương trình bảo hiểm bệnh ung thư kcare của bảo hiểm bảo việt thì khách hàng sẽ được hưởng 4 quyền lợi bảo hiểm cơ bản. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ 4 quyền lợi bảo hiểm ung thư k care của bảo hiểm bảo việt mà bạn nên biết để hiểu rõ về quyền lợi và lợi ích của mình khi tham gia chương trình bảo hiểm bệnh ung thư này

4 quyền lợi bảo hiểm ung thư k care bạn nên biết

4 quyền lợi bảo hiểm ung thư k care bạn nên biết

Quyền lợi bảo hiểm ung thư k care mà bạn được hưởng

4 quyền lợi bảo hiểm mà bạn sẽ được hưởng khi tham gia chương trình bảo hiểm bệnh ung thư kcare đó là quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư; bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm trợ cấp nằm viện và bảo hiểm tử vong do bệnh ung thư.

1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

Đối với quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư thì NĐBH sẽ được hưởng 2 quyền lợi bảo hiểm chính là bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn sớm và bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn trễ.

– Đối với bệnh ung thư giai đoạn sớm:

NĐBH sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn sớm nếu việc chẩn đoán bệnh được thực hiện trước khi NĐBH còn sống 30 ngày sau khi chẩn đoán, NĐBH được tròn 75 tuổi thì bảo việt sẽ thanh toán và chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định cụ thể trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Đối với bệnh ung thư giai đoạn sớm thì bảo việt sẽ chi trả quyền lợi này 1 lần duy nhất và thời gian chờ áp dụng đối với quyền lợi bảo hiểm ung thư k care là 180 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

– Đối với bệnh ung thư giai đoạn trễ:

Nếu việc chẩn đoán bệnh ung thư được thực hiện trước khi NĐBH còn sống 30 ngày và được tròn 75 tuôi khi chẩn đoán thì bảo việt sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm ung thư giai đoạn trễ và được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm sau khi đã trừ đi các khoản chi phí đã chi trả cho quyền lợi ung thư giai đoạn sớm

Đối với quyền lợi bảo hiểm này thì bảo việt sẽ thanh toán 1 lần duy nhất đối với yêu cầu bồi thường bệnh ung thư giai đoạn trễ và quyền lợi bảo hiểm sẽ chấm dứt, hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ chấm dứt sau 365 ngày kể từ thời điểm chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thời gian chờ đối với quyền lợi này là 90 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm

2. Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư

Nếu NĐBH tử vong do bệnh ung thư sau khi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì Bảo Việt sẽ chi trả quyền lợi tử vong do bệnh ung thư đã được quy định cụ thể trong bảng quyền lợi bảo hiểm và NĐBH sẽ được hưởng quyền lợi này khi xảy ra sự kiện tử vong trong vòng 365 ngày kể từ khi có chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Khi bảo việt chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư thì đơn bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực

Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư

Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư

3. Quyền lợi trợ cấp nằm viện

– Nếu NĐBH được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn sớm thì trong vòng 180 ngày bảo việt sẽ thanh toán chi trả quyền lợi trợ cấp nằm viện với tối đa là 30 ngày theo giới hạn cả đời. Nếu NĐBH được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn trễ thì trong vòng 365 ngày kể từ ngày chẩn đoán thì bảo việt sẽ thanh toán, chi trả quyền lợi trợ cấp nằm viện tối đa là 60 ngày.

– Nếu NDDBH được chi trả quyền lợi bảo hiểm ung thư k care trợ cấp nằm viện từ khi có chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm thì khi có chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ thì tổng số ngày điều trị nội trú đủ điều kiện sẽ là 60 ngày trừ đi số ngày đã được chi trả tiền bảo hiểm sau khi có chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn sơm. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt sau 365 ngày kể từ khi NĐBH có chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn trễ

4 quyền lợi bảo hiểm ung thư k care bạn nên biết

4 quyền lợi bảo hiểm ung thư k care bạn nên biết

4. Quyền lợi tử vong do tai nạn

Nếu NĐBh chẳng may tử vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm xảy ra tai nạn thì bảo việt sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm ung thư k care tử vong do tai nạn được quy định cụ thể trong bảng quyền lợi bảo hiểm và khi bảo việt đã thanh toán, chi trả quyền lợi bảo hiểm này thì đơn bảo hiểm ung thư sẽ chấm dứt hiệu lực

Trên đây là 4 quyền lợi bảo hiểm ung thư k care bạn nên biết để hiểu rõ về quyền lợi và lợi ích khi tham gia chương trình bảo hiểm này. Nếu quý khách có nhu cầu tham gia bảo hiểm bệnh ung thư vui lòng liên hệ với bảo hiểm bảo việt qua Hotline 0966.795.333 để được tư vấn và hỗ trợ

LIÊN HỆ NHANH:

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Hãy để lại thông tin dưới đây, IBAOVIET sẽ liên hệ với bạn

Gọi tư vấn 0966.795.333
Call Now Button zalo-icon