Xử phạt vi phạm quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hiện nay, theo quy định về luật phòng cháy chữa cháy thì những đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ tiến hành mua bảo hiểm và nếu không mua bảo hiểm và thực hiện quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì sẽ bị xử phạt hành chính. Dưới đây là một số quy định về mức xử phạt đối với đơn vị, cơ sở không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Xử phạt vi phạm quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt vi phạm quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Một số quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1. Vi phạm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Những công ty, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm bảo hiểm không có các biện pháp để hạn chế và phòng ngừa tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm cháy nổ thì sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng

– Cơ sở, đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng khi vi phạm những hành vi sau đây:

+ Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đúng biểu phí, quy tắc bảo hiểm cháy nổ do bộ tài chính ban hành

+ Những cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm mà không thực hiện mua

+ Không trích nộp phí bảo hiểm để đóng góp kinh phí hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định

+ Những cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ nhưng lại không tách riêng phần hợp đồng bảo hiểm cháy nổ khi mua bảo hiểm trọn gói

2. Xử phạt doanh nghiệp, tổ chức nếu để xảy ra cháy nổ

Nếu đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà để xảy ra cháy nổ mà vi phạm những quy định bảo hiểm cháy nổ dưới đây thì sẽ bị xử phạt theo quy định:

– Có hành vi vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy gây ra cháy nổ mà mức độ thiệt hại dưới 2 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 200.000 – 500.000 đồng

– Có hành vi vô ý vi phạm quy định PCCC gây ra cháy nổ thiệt hại từ 2 – 10 triệu đồng thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 – 3.000.000 đồng

– Có hành vi vô ý vi phạm các quy định về PCCC gây ra cháy nổ thiệt hại từ 10 – 25 triệu đồng thì sẽ bị phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng

– Vô ý để xảy ra cháy nổ và mức độ thiệt hại từ 25 – 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng

– Nếu vô ý gây ra cháy nổ và thiệt hại trên 50 triệu đồng nhưng không đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu.

– Đối với những hành vi thiếu trách nhiệm gây ra cháy nổ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng

3. Hành vi để xảy ra cháy nổ tại gia đình

Nếu cá nhân để xảy ra cháy nổ tại gia đình thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định dưới đây:

– Vô ý vi phạm các quy định về PCCC để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại, tổn thất dưới 25 triệu đồng thì sẽ bị phạt tiền từ 200.000 – 500.000 đồng

– Nếu gây ra thiệt hại cháy nổ từ 25 – 50 triệu đồng thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng

– Gây thiệt hại trên 50 triệu đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vô ý vi phạm quy định an toàn PCCC thì sẽ bị phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng.

Trên đây là mức xử lý vi phạm khi không tuân thủ các quy định bảo hiểm cháy nổ và vi phạm các quy định về an toàn PCCC. Bạn hãy tham khảo để có thể biết được quy định mức xử phạt hành chính là bao nhiêu nếu vi phạm một trong các trường hợp trên nhé!

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời