Tháng 3-2017, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 329 nhằm hướng dẫn nghị định 119 về việc bảo hiểm ở trong hoạt động xây dựng. Cho nên viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin về gói bảo hiểm cho công ty xây dựng.

Bảo hiểm cho công ty xây dựng là gì?

Bảo hiểm cho công ty xây dựng chính là sự đảm bảo về quyền lợi dành cho những người công nhân xây dựng đang làm việc trên công trường mà không may xảy ra những sự cố rủi ro dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là người công nhân bị thương tật và thậm chí là tử vong.

Tìm hiểu về gói bảo hiểm cho công ty xây dựng

Trong thông tư 329/2016/TT-BTC cũng đã chỉ rõ rằng bảo hiểm cho công nhân xây dựng đang làm việc ở trong công trường là trách nhiệm dân sự mà các đơn vị xây dựng cần phải mua theo như quy định của luật pháp. Công ty bảo hiểm cũng sẽ bồi thường cho chủ thầu thi công, tuy nhiên chi phí mà các chủ thầu sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho những người lao động nếu nhưng không may mà xảy ra sự cố rủi ro. Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính còn quy định chó 2 loại hình bảo hiểm cho công ty xây dựng mà nhà thầu cùng các chủ đầu tư cần phải chọn mua.

Gói bảo hiểm cho công trình xây dựng

Quy định về việc bảo hiểm công trình xây dựng đó là các chủ đầu tư cũng sẽ mua bảo hiểm công trình ở trong quảng thời gian xây dựng và trong trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào trong giá trị của hợp đồng xây dựng.

Phạm vi của bảo hiểm công trình xây dựng

Đền bù cho mọi rủi ro tổn thất ở trong xây dựng trừ những trường hợp sau:

– Tổn thất phát sinh từ những hành vi cố ý

– Tổn thất mà không mang tính chất ngẫu nhiên

– Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền mặt

– Tổn thất mang tính chất thảm họa

Trong Luật kinh doanh bảo hiểm cũng đã quy định: Quyền lợi cũng có thể được bảo hiểm cho công ty xây dựng là quyền sở hữu và quyền chiếm hữu, quyền tài sản, quyền sử dụng và quyền nghĩa vụ nuôi dưỡng, đối với những đối tượng được bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3

Quy định về việc chọn mua bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3: Chủ thầu khi chọn mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo như quy định của luật pháp khi mà bên nhận thầu triển khai việc xây dựng công trình.

Tìm hiểu về gói bảo hiểm cho công ty xây dựng

Phạm vi của bảo hiểm trách nhiệm dành cho bên thứ 3: Công ty bảo hiểm cũng sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho bên nhận thầu nếu như bên thứ 3 mà có yêu cầu bên nhận thầu bồi thường cho các thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây ra dành cho bên thứ 3 ở trong thời hạn bảo hiểm và cũng sẽ thuộc vào vi phạm của bảo hiểm.

Đối tượng cần phải mua bảo hiểm cho công ty

– Chủ đầu tư cần phải đứng ra mua bảo hiểm công trình ở trong thời gian xây dựng

– Nếu như chi phí bảo hiểm đã được tính vào chi phí xây dựng và nhà thầu xây dựng cũng sẽ đứng ra mua chọn mua bảo hiểm.

LIÊN HỆ NHANH:

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?

Hãy để lại thông tin dưới đây, IBAOVIET sẽ liên hệ với bạn

Gọi tư vấn 0966.795.333
Call Now Button zalo-icon