Tài liệu: Giới thiệu về thông tư 329/2016/TT-BTC

Tài liệu tham khảo: ibaoviet.vn xin giới thiệu một về thông tư số 329/2016/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chi tiết xem thông tư tại đây: Thông tư số 329/2016/TT-BTC

thông tư 329/2016/TT-BTC
Thông tư 329 2016 TT BTC

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối tượng áp dụng:
1. Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
2. Nhà thầu tư vấn.
3. Nhà thầu thi công xây dựng.
4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chi tiết thông tư xem chi tiết tại File đính kèm: Thông tư số 329/2016/TT-BTC

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời