Quyền và nghĩa vụ khi mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

Khi tham gia chương trình bảo hiểm ung thư kcare bảo việt thì người mua cần có trách nhiệm và nghĩa vụ khai báo các thông tin một cách chính xác và đầy đủ. Dưới đây là một số thông tin quy định về quyền và nghĩa vụ khi mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt bạn đọc hãy tham khảo và tìm hiểu để có thêm thông tin

Quyền và nghĩa vụ khi mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt
Quyền và nghĩa vụ khi mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

1. Quyền của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

– Khi mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt thì khách hàng sẽ có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích về những điều khoản, điều kiện bảo hiểm cũng như việc cấp đơn bảo hiểm hay cấp hợp đồng bảo hiểm

Quyền của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt
Quyền của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

– Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm sẽ có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng theo những thỏa thuận quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm bệnh ung thư của bảo việt

– Có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm ung thư kcare

– Cùng các quyền lợi khác theo quy định trong hợp đồng và các quy định khác của pháp luật

2. Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

– Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm ung thư kcare bảo việt thì người mua có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Khi đó bên mua bảo hiểm cần có các nghĩa vụ sau:

+ Có trách nhiệm kê khai trung thực và đầy đủ mọi chi tiết việc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo những yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm bảo việt

+ Cần đóng phí bảo hiểm đầy đủ cũng như theo đúng các phương thức và thời hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ung thường

+ Cần thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những sự kiện bảo hiểm theo những quy định và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt
Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt

+ Đối với những trường hợp có khả năng làm phát sinh hoặc tăng những rủi ro có thể làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm thì cần phải thông báo cho bảo việt và thực hiện đầy đủ theo trách nhiệm và theo những yêu cầu cụ thể của DNBH

+ Cần phải áp dụng đầy đủ các biện pháp nhằm hạn chế, đề phòng những tổn thất theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm

+ Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo hợp đồng và theo các quy định khác của pháp luật

Trên đây là một số thông tin về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của bên mua bảo hiểm ung thư kcare bảo việt. Quý khách hãy tham khảo để hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm có liên quan khi tham gia hợp đồng bảo hiểm này. Liên hệ ibaoviet.vn để được biết thêm thông tin cụ thể

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *