Quy định nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là gói bảo hiểm nhằm bảo vệ cho những đối tượng là tài sản, tiền hoặc những vật có thực hoặc những giấy tờ trị giá bằng tiền cùng các quyền tài sản khác. Vậy khi có tổn thất xảy ra thì nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật sẽ được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật được quy định như thế nào?

Khi xảy ra những rủi ro, tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm thì công ty bảo hiểm cần phải thực hiện các nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm. Nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật sẽ được quy định dựa trên 3 vấn đề đó là căn cứ bồi thường, hình thức bồi thường và thời hạn bồi thường

Quy định nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Quy định nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật

1. Căn cứ bồi thường

– Đối với căn cứ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật thì công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào giá trị thị trường của tài sản đã tham gia bảo hiểm tại thời điểm tham gia cũng như mức độ thiệt hại tổn thất và nơi xảy ra thiệt hại để có thể làm căn cứ và xác định số tiền bồi thường. Những chi phí về giám định mức độ thiệt hại và xác định giá trị tài sản sẽ do công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm

– Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ những trường hợp mà có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm tài sản – kỹ thuật. Bên cạnh đó, công ty bao hiem tai san ky thuat sẽ phải thanh toán và chi trả cho người được bảo hiểm những chi phí hợp lý, cần thiết để hạn chế và đề phòng những tổn thất có thể phát sinh

2. Hình thức bồi thường bảo hiểm

– Khi đã xác định được nguyên nhân, mức độ thiệt hại thì công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm sẽ tiến hành thỏa thuận và lựa chọn hình thức, phương án bồi thường phù hợp. Có 3 hình thức bồi thường chính là sửa chữa tài sản, thay thế tài sản bằng tài sản khác, trả tiền mặt

– Trong trường hợp mà tài sản được bảo hiểm không thể sửa chữa và khắc phục được thì công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác hoặc bồi thường theo giá trị thị trường của tài sản. Sau khi đã bồi thường thì công ty bảo hiểm sẽ có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại

– Nếu cả 2 bên không thỏa thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường bảo hiểm sẽ được tiến hành theo hình thức bồi thường bằng tiền mặt

3. Thời hạn bồi thường

– Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì công ty bảo hiểm cần phải tiến hành bồi thường cho người được bảo hiểm theo thời hạn đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu mà không có thỏa thuận về thời hạn bồi thường thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì bên bảo hiểm cần phải tiến hành bồi thường cho bên được bảo hiểm.

Trên đây là một số quy định về nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Bạn hãy tham khảo để có thể nắm rõ được những quy định về căn cứ, hình thức và thời hạn bồi thường như thế nào. Mọi thắc mắc về bảo hiểm tài sản kỹ thuật vui lòng liên hệ với Bảo hiểm bảo việt để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời