Khi nào nhận bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt?

Đối với gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt cơ bản, thì việc bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt cho những trách nhiệm dân sự của chủ xe khi: Xe gây tai nạn, thiệt hại tới thân thể, tính mạng cùng với những tài sản cho bên thứ 3; Gây thiệt hại về thân thể và tính mạng cho hành khách theo như hợp đồng vận chuyển của chiếc xe.

Điều cần biết về bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt

Khi nào nhận bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt?

Đối với mỗi gói bảo hiểm ô tô, thì Bảo Việt sẽ lại có các trường hợp cũng như là điều kiện bảo hiểm khác nhau.

Đối với bảo hiểm ô tô Bảo Việt cơ bản

Bồi thường về trách nhiệm dân sự của các chủ xe khi:

– Xe gây ra những tai nạn và thiệt hại tới thân thể, tính mạng cũng như là tài sản cho bên thứ 3;

– Gây ra thiệt hại về thân thể và tính mạng cho các hành khách theo như bản hợp đồng vận chuyển của chiếc xe.

Đối với gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông

Khi nào nhận bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt?

Khách hàng không những được bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt theo như những điều mục ở trong gói bảo hiểm ô tô cơ bản, mà sẽ còn được bồi thường cho xe cơ giới ở trong những trường hợp sau:

– Chiếc xe bị tai nạn bất ngờ và nằm ngoài tầm kiểm soát;

– Những tai nạn xảy ra do lũ lụt, thiên tai;

Khách hàng sẽ được bồi thường toàn bộ chiếc xe khi xe bị mất cắp hoặc là nếu như chiếc xe bị hỏng trên 75% hoặc không thể sửa chữa và phục hồi để trở lại lưu hành bình thường.

Bên cạnh đó, thì gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông sẽ còn bồi thường khi mà có thiệt hại tới thân thể của lái xe cũng với những người ngồi ở trên xe khi chiếc xe đang tham gia giao thông.

Đối với gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt nâng cao

Khi nào nhận bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt?

Bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt nâng cao cho khách hàng ở trong những trường hợp của gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông, và các khách hàng còn có thêm một số điều khoản mở rộng như:

– Bảo hiểm về trách nhiệm dân sự mức tự nguyện lên tới 10 tỷ đồng/người/vụ;

– Sửa chữa ở gara mà các khách hàng đã chọn;

– Bảo hiểm cho từng bộ phận của chiếc xe khi bị mất cắp;

– Bảo hiểm thủy kích;

– Bảo hiểm cho chiếc xe bị xảy ra tai nạn ở nước ngoài (Trung Quốc, Campuchia, Lào và Thái Lan).

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời