Hiểu đúng về quyền lợi bảo hiểm tài sản

Hiện nay, có nhiều người không chỉ chú trọng bảo hiểm cho bản thân mà còn quan tâm đến việc bảo hiểm cho các tài sản, vật chất có giá trị. Điều này sẽ giúp giảm thiểu được những tổn thất về tài chính khi gặp phải các thiệt hại hoặc là rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Vậy quyền lợi bảo hiểm tài sản gồm những gì? Cần phải chú ý gì về quyền lợi của bảo hiểm tài sản?

Đối tượng cùng với quyền lợi bảo hiểm tài sản là gì?

Trong điều 40 Mục 3: Hợp đồng bảo hiểm tài sản Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đã nêu rõ : “Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản chính là tài sản, gồm có vật có thực, tiền và các giấy tờ trị giá bằng tiền cùng những quyền tài sản”.

Hiểu đúng về quyền lợi bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản chính là một sản phẩm đã được ký kết giữa công ty bảo hiểm cùng với bên mua. Trong đó thì công ty sẽ cam kết bồi thường cho bên mua khi có tổn thất xảy ra đối với những tài sản mà được bảo hiểm với điều kiện là bên mua đã thực hiện việc đóng phí đầy đủ. Như vậy, thì quyền lợi bảo hiểm tài sản chính là người mua bảo hiểm sẽ được đền bù cho rủi ro tổn thất đối với những tài sản được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm của tài sản sẽ được xác định ở trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ để người mua cùng với công ty bảo hiểm thoả thuận khoản tiền bảo hiểm đó là giá trị tài sản được bảo hiểm và cụ thể:

– Với những tài sản mới thì giá trị bảo hiểm đã được xác định bằng giá mua mới ở trên thị trường cộng với chi phí lắp đặt và vận chuyển.

– Với những tài sản đã sử dụng thì giá trị bảo hiểm của tài sản có thể được xác định bằng giá trị đánh giá lại do hội đồng định giá hoặc là chuyên gia giám định đưa ra, hay theo những giá trị còn lại.

Điều cần lưu ý về quyền lợi bảo hiểm tài sản

Phạm vi bảo hiểm tài sản

Người mua cần phải tham khảo kỹ các rủi ro được bảo hiểm và cũng không được bảo hiểm, tránh dẫn tới những tranh chấp không đáng có.

Hiểu đúng về quyền lợi bảo hiểm tài sản

Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc là do bản chất vốn có của tài sản mà không được bồi thường. Điều 45 trong Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 cũng đã nêu rõ: “Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm ở rong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do những hao mòn tự nhiên hoặc là do bản chất vốn có của tài sản và trừ trường hợp có thoả thuận khác ở trong hợp đồng bảo hiểm”.

Quyền giám định tổn thất cũng như là thanh toán những chi phí giám định

Khi đã xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm hoặc là người được công ty bảo hiểm uỷ quyền thực hiện việc giám định tổn thất của tài sản nhằm có thể xác định được nguyên nhân cùng với mức độ tổn thất. Chi phí giám định này cũng chính là do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

Tuy nhiên, nếu như các bên mà không đồng ý với các kết luận giám định này, thì cũng có thể sẽ thuê giám định viên độc lập. Kết quả mà bên giám định độc lập đã đưa ra nếu như không được người mua và công ty bảo hiểm thống nhất, thì sẽ trình lên tòa án để giải quyết. Tòa án cũng chỉ định giám định viên độc lập khác cũng như là kết luận lần này có giá trị bắt buộc với cả 2 bên. Nếu như kết luận cuối cùng giống như là giám định ban đầu, thì người mua bảo hiểm cũng sẽ chịu phí. Nếu như khác với kết luận ban đầu, thì công ty bảo hiểm sẽ phải chịu phí.

Căn cứ bồi thường bảo hiểm tài sản

Khoản tiền bồi thường trong quyền lợi bảo hiểm tài sản mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đã phải trả cho người mua bảo hiểm dựa trên giá thị trường của tài sản đã được bảo hiểm ở thời điểm, nơi xảy ra tổn thất cùng với mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp mà có thoả thuận khác ở trong hợp đồng bảo hiểm.

Hiểu đúng về quyền lợi bảo hiểm tài sản

Số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm trả cho những người được bảo hiểm mà không vượt quá khoản tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác ở trong hợp đồng bảo hiểm.

Khi xảy ra những sự kiện bảo hiểm, căn cứ vào kết luận nguyên nhân cùng với mức độ tổn thất của các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc giám định viên, từ đó có thể xác định được sự kiện bảo hiểm có nằm trong những điều khoản đã được bảo hiểm hay không. Và nếu như sự kiện bảo hiểm được đền bù thì giá trị đền bù sẽ là bao nhiêu.

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật sẽ cung cấp sự đền bù về mặt tài chính dành cho chủ sở hữu khi có sự cố xảy ra cùng với tài sản bảo hiểm. Bên tham gia bảo hiểm cũng cần phải hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm tài sản để có thể tránh được các rủi ro không cần thiết khi tham gia vào bảo hiểm.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời