Đối tượng và phạm vi bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội thất nghiệp là gói bảo hiểm bồi thường cho những người lao động mà bị thiệt hại về thu nhập do bị mất việc làm và để giúp cho họ ổn định được cuộc sống cũng như là có điều kiện tham gia vào thị trường lao động.

Điều cần biết về bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Như vậy, mục đích của gói bảo hiểm thất nghiệp này chính là trợ giúp về mặt tài chính cho những người thất nghiệp để họ có thể ổn định được cuộc sống cá nhân cũng như là cuộc sống gia đình ở một chừng mực nhất định và từ đó sẽ tạo điều kiện cho họ tham gia vào thị trường lao động để có cơ hội làm việc. Chính vì thế, một số nhà kinh tế học con cho rằng gói bảo hiểm này là hạt nhân của thị trường lao động và được nằm trong chính sách kinh tế và sã hội của nhà nước. Và lợi ích trước hết đó là cho người lao động và người sử dụng lao động, sau đó là vì lợi ích của xã hội.

Đối tượng và phạm vi bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Đây cũng chính là một loại bảo hiểm con người, tuy nhiên thì nó còn có một vài đặc điểm khác như: người tham gia cùng với người thụ hưởng quyền lợi sẽ là một, không có hợp đồng trước và cũng không có việc chuyển rủi ro của người thất nghiệp sang cho người khác mà cũng có khả năng thất nghiệp. Gói bảo hiểm xã hội thất nghiệp này sẽ không dự bảo chính xác về số lượng cũng như là phạm vi và cũng có thể sẽ bị thiệt hại rất lớn về kinh tế. Và nhất là ở trong các thời kỳ của nền kinh tế đang bị khủng hoảng.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mặc dù có nhiều nước đã triển khai gói bảo hiểm thất nghiệp độc lập vưới bảo hiểm xã hội, tuy nhiên thì các đối tượng của gói bảo hiểm này cũng giống như đối tượng của bảo hiểm xã hội. Đó cũng chính là thu nhập của những người lao động. Còn những đối tượng tham gia bảo hiểm cũng chính là người lao động và những người sử dụng lao đông, nhưng đối tượng này hẹp hay rông thì lại phụ thuộc vào điều kiện cụ thể cũng như là quy định của từng nước. Hầu hết các nước cũng đều quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ là người lao động đang trong độ tuổi lao động và phải có khả năng lao động.

Gồm có:

– Những người đang làm công và ăn lương cho những doanh nghiệp sử dụng một số lượng lao động nhất định.

– Những người đang làm việc theo hợp đồng lao động cùng với một khoảng thời gian nhất định, thường sẽ là 1 năm trở lên ở trong những doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan đoàn thể (nhưng không phải là những công chức hay viên chức).

Đối với những viên chức, công chức của nhà nước; hay những người lao động độc lập mà không có chủ, hoặc những người đi làm thuê theo mùa vụ sẽ không thuộc vào đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp. Bởi vì có thể là do họ được nhà nước bổ sung, tuyển dụng lâu dài cho nên khả năng thất nghiệp, hay là những người khó có thể xác định được thu nhập để xác định phí bảo hiểm và thời gian làm việc ngắn, công việc thì không được ổn định, và thời gian đóng phí của bảo hiểm không được đủ,…Như vậy, thì những đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ hẹp hơn so với gói bảo hiểm xã hội.

Phạm vi của gói bảo hiểm thất nghiệp

Những rủi ro thuộc vào phạm vi của gói bảo hiểm này đó chính là rủi ro về việc làm, rủi ro về nghề nghiệp. Người lao động khi tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc thì họ sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khá là chặt chẽ.

Đối tượng và phạm vi bảo hiểm xã hội thất nghiệp

+ Những người tham gia bảo hiểm thì sẽ phải nộp một khoản phí bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định.

+ Thất nghiệp sẽ không phải là do lỗi của người lao động.

+ Cần phải đăng ký thất nghiệp và đăng ký tìm việc làm ở những cơ quan lao động mà có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

+ Phải luôn sẵn sàng để làm việc
+ Có sổ bảo hiểm thất nghiệp để chứng nhận rằng có tham gia việc đống bảo hiểm đủ thời gian trong quy định.

Đối với những người thất nghiệp thì dù có đống bảo hiểm xã hội thất nghiệp nhưng lại không được hưởng về trợ cấp khi mà họ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hoặc bị sa thải vì vi phạm kỷ luật lao động, hay từ chối không đi làm việc do chính cơ quan lao động việc làm đã giới thiệu,…

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời