Đối tượng tham gia bảo hiểm sức khỏe áp dụng cho gói Bảo Việt An Gia

ibaoviet.vn giới thiệu tới quý khách hàng các điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt áp dụng cho gói Bảo Việt An Gia (Trích trong quy tắc bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia)

Điều kiện được tham gia bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này:

1/ Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ mười lăm (15) ngày tuổi đến sáu mươi lăm (65) tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Quy tắc bảo hiểm. Người được bảo hiểm chỉ được tham gia đến sáu mươi lăm (65) tuổi với điều kiện đã tham gia liên tục trước đó từ năm sáu mươi (60) tuổi.

2/ Trường hợp trẻ em dưới mười tám (18) tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ hoặc Bố/mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình Bảo hiểm Sức khỏe, Chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo hiểm Bảo Việt. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của Người được bảo hiểm.

3/ Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi chi phí y tế nội trú và ngoại trú áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm đính kèm.

Thông tin chi tiết xin mời quý khách hàng tham khảo gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia tại đây: Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời