Chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ 15/4

Theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đã ban hành quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15/4/2018. Do đó những cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ như chung cư, nhà nghỉ, khách sạn từ 5 tần trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định

Chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ 15/4
Chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ 15/4

Từ 15/4 các chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trước vụ cháy chung cư nổ tại chung cư Carina cùng hàng loạt các vụ cháy nổ trong thời gian vừa qua thì nước ta đã ban hành nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định cụ thể các chung cư và đối tượng có nguy hiểm cháy nổ cần phải thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ theo đúng quy định. Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15/4/2018 và những chung cư nào không thực hiện theo đúng quy định sẽ bị xử phạt

1. Danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ

– Trong nghị định 23/2018/NĐ-CP đã có nêu rõ các công ty bảo hiểm sẽ có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư cho những cơ sở chưa được nghiệm thu PCCC theo quy định. Và những cơ sở, doanh nghiệp không có biên bản kiểm tra an toàn PCCC của cảnh sát PCCC hoặc biên bản đã quá thời hạn 1 năm tính từ thời điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc những cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động hay bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định PCCC thì cũn không được mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ 15/4
Chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ 15/4

– Bộ công an sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy cơ, nguy hiểm về cháy nổ. Đồng thời bộ tài chính cũng có trách nhiệm xử lý những vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy nổ của doanh nghiệp bảo hiểm

– Ngoài ra, trong nghị định này cũng có nên rõ Bộ công an sẽ có trách nhiệm công bố danh sách những cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ chậm nhất là ngày 31/12/2018 trên cổng thông tin điện tử của bộ công an

2. Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Bên cạnh đó, trong nghị định này cũng có quy định cụ thể về mức phí bảo hiểm đối với nhà chung cư, những đơn vị có nguy hiểm về cháy nổ mà có tổng số tiền bảo hiểm của tài sản dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được tính theo công thức = tỷ lệ phí bảo hiểm x số tiền bảo hiểm tối thiểu.

– Bên cạnh đó, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của tài sản, cơ sở có nguy hiểm hỏa hoạn, cháy nổ mà 2 bên có thể thỏa thuận với nhau để điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm nhưng sẽ không được thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm theo quy định. Do đó, bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và công ty bảo hiểm sẽ có thể thỏa thuận để tăng phí bảo hiểm cho những tài sản, cơ sở có nguy cơ hỏa hoạn cao và việc tăng phí phải tuân thủ theo quy định của pháp luật

Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Đối với trường hợp cơ sở có tổng số tiền bảo hiểm của tài sản tại 1 địa điểm trên 1.000 tỷ đồng và những cơ sở hạt nhân thì bên mua và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tự thỏa thuận về mức phí bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật đồng thời phải được doanh nghiệp tái bảo hiểm đồng ý, chấp thuận

– Trong nghị định này cũng nêu rõ số tiền bồi thường bảo hiểm đối với những tài sản bị thiệt hại do cháy nổ sẽ không được vượt quá số tiền bảo hiểm trừ đi mức khấu hao bảo hiểm theo quy định. Chỉ được giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ nếu cơ sở đó không thực hiện đầy đủ các quy định dẫn đến thiệt hại gia tăng khi hỏa hoạn xảy ra

– Bên bán bảo hiểm cháy nổ sẽ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những chi phí phát sinh do những hành vi gian lận của bên mua bảo hiểm theo quy định

Việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là cần thiết và quan trọng nhằm bảo vệ tài sản của bạn trước những rủi ro, sự cố có thể xảy ra. Đây không chỉ là quy định bắt buộc mà nó còn hỗ trợ, bảo vệ bạn khi xảy ra sự cố, thiệt hại. Mọi thắc mắc cần tư vấn úy khách vui lòng liên hệ với bảo hiểm bảo việt tại đây

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời