Bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô là loại bảo hiểm được kết hợp nhiều loại hình bảo hiểm về tài sản, trách nhiệm, con người cũng như hàng hóa vận chuyển liên quan đến chiếc xe ô tô đó.

Những loại bảo hiểm ô tô hiện nay

Hiện nay, trên thị trường có 3 loại bảo hiểm ô tô chủ yếu đó chính là:- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: đây còn gọi là loại bảo hiểm ô tô bắt buộc. Quý khách sẽ được Bảo Việt bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về con người cũng như tài sản do chiếc xe tham gia giao thông gây ra- Bảo hiểm vật chất ô tô: đây chính là loại bảo hiểm tự nguyện khi có những tai nạn bất ngờ xảy ra thì bên Bảo Việt sẽ bồi thường cho bạn- Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, lái xe, phụ xe: loại bảo hiểm này sẽ được bảo Việt bồi thường cho những tổn thất cho người trước những rủi ro không may do tai nạn gây ra thương tật hoặc chết người.

Bảo hiểm xe ô tô VinFast LUX A

Việc mua bảo hiểm xe ô tô VinFast LUX A là một quyết định sáng [...]

Bảo hiểm xe ô tô Toyota Vios

Việc mua bảo hiểm xe ô tô Toyota Vios là một quyết định thông minh [...]

Mua bảo hiểm xe ô tô Audi A1

Việc mua bảo hiểm xe ô tô Audi A1 là một quyết định thông minh [...]

Giá tiền mua bảo hiểm y tế

Vậy có những loại bảo hiểm y tế nào? Giá tiền mua bảo hiểm y [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi A3

Việc mua bảo hiểm xe ô tô Audi A3 là một quyết định thông minh [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi A4

Việc mua bảo hiểm xe ô tô Audi A4 là một quyết định thông minh [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi A5

Việc mua bảo hiểm xe ô tô cho Audi A5 không chỉ đảm bảo an [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi A6

Mua bảo hiểm xe ô tô cho Audi A6 là một quyết định thông minh [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi A7

Mua bảo hiểm xe ô tô cho Audi A7 là một quyết định thông minh [...]

Thanh toán Bảo Việt online 

Với sự phát triển của công nghệ và internet hiện đại như hiện nay, khách [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi A8

Mua bảo hiểm xe ô tô cho Audi A8 không chỉ là một nhiệm vụ [...]

Bảo hiểm xe ô tô Audi Q2

Mua bảo hiểm xe ô tô cho Audi Q2 là một quyết định thông minh [...]