Bảo hiểm du học

Bảo hiểm du học nước ngoài của Bảo Việt là một trong những gói bảo hiểm uy tín và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Với mức phí đa dạng và mức trách nhiệm cao phù hợp với nhiều lựa chọn với nhu cầu của từng trường hợp.

Ưu điểm của bảo hiểm du học nước ngoài Bảo Việt

Khi đến với sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt bạn sẽ được hưởng rất nhiều ưu điểm và quyền lợi của gói bảo hiểm này như:- Phạm vi bảo hiểm trên toàn thế giới (ngoại trừ Việt Nam)- Thời hạn linh hoạt từ ngắn đến dài ngày- Dịch vụ bảo lãnh và cứu trợ y tế khẩn cấp bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác trên phạm vi toàn cầu chỉ bằng 01 cuộc gọi tới (SĐT sẽ in trực tiếp trên giấy chứng nhận).- Áp dụng biểu phí ưu đãi nếu cả gia đình cùng tham gia một đơn bảo hiểm du lịch quốc tế.- Các dịch vụ hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7 như: thủ tục làm thị thực, yêu cầu tiêm chủng, thông tin về đại sứ quán, văn phòng luật, cơ sở y tế…

Bảo hiểm du học Israel

Trên đây là những lý do cần mua bảo hiểm du lịch Israel. Việc mua [...]

Bảo hiểm du học Ai Cập

Trên đây là những lý do cần mua bảo hiểm du học Ai Cập. Việc [...]

Bảo hiểm du học Jordan

Trên đây là những lý do cần mua bảo hiểm du học Jordan. Việc mua [...]

Bảo hiểm du học Cuba

Trên đây là một số lý do quan trọng về tại sao bạn nên mua [...]

Bảo hiểm du học Peru

Tóm lại, việc mua bảo hiểm du học Peru là rất quan trọng và không [...]

Bảo hiểm du học Mexico

Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày những lý do vô cùng quan [...]

Bảo hiểm du học Chile

Trên đây là những lý do tại sao cần mua bảo hiểm du học Chile [...]

Bảo hiểm du học Colombia

Tóm lại, việc mua bảo hiểm du học Colombia là một yêu cầu bắt buộc [...]

Bảo hiểm du học Brazil

Tóm lại, mua bảo hiểm du học Brazil là một yêu cầu bắt buộc của [...]

Bảo hiểm du học Mỹ

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về những lý do tại sao [...]

Bảo hiểm du học Hà Lan

Trên đây là những lý do cần thiết để bạn nên mua bảo hiểm du [...]

Bảo hiểm du học New Zealand

Trên đây là những lý do cần thiết để bạn nên mua bảo hiểm du [...]